Leikkipuisto Sepän työmaa käynnistyy Tehtaanpuistossa

Leikkipuisto Sepälle rakennetaan uusi rakennus, joka korvaa nykyisen leikkipuistorakennuksen. Rakentamista edeltävät valmistelevat työt ja nykyisen rakennuksen purkaminen pyritään aloittamaan ennen vuodenvaihdetta.
Uusi leikkipuistorakennus pihan puolelta.  Kuva: Arkkitehtitoimisto Perko
Uusi leikkipuistorakennus pihan puolelta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Perko

Nykyisen rakennuksen (Sepänkatu 2) purkaminen aloitetaan, kun tarpeelliset tekniset selvitykset on hyväksytty. Uudet tilat on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä 2023.

Työmaan aikana leikkipuisto Seppä järjestää aamupäivisin pikkulapsiperheiden toimintaa leikkipuiston ulkoalueella ja koululaisten iltapäivätoimintaa Tehtaankadun ala-asteen tiloissa.

Työmaalle pystytetään aluksi työmaa-aita, pihalla vaihdetaan pieni määrä maa-ainesta sekä poistetaan kasvillisuutta. Samalla valmistellaan tarvittavia kulkuväyliä sekä suojataan puita. Suurin osa leikkipihasta jää asiakkaiden käyttöön.

Rakennuttajan arvion mukaan työmaaliikenne on vilkkainta hankkeen alkuvaiheessa, kun työmaalla tehdään purkua sekä maaperän kunnostus- ja pohjarakennustöitä.

Tehtaanpuisto on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, mikä on pyritty huomioimaan rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Rakennuksen puujulkisivut ja vesikatto toteutetaan paikalla rakentaen, jotta rakennus olisi kaupunkikuvallisesti riittävän korkeatasoinen.

Leikkipuiston piha on tarkoitus uudistaa myöhemmin, arviolta vuoden 2024 aikana. Tuolloin muun muassa uudistetaan leikkivälineet, aita ja kalusteet. Myös pihan suunnittelussa on huomioitu arvokas ympäristö. Leikkipuiston pihan rakentamisen aloituksesta tiedotetaan erikseen.

 

Suunnitteluvaiheen havainnekuva uudesta pihasta.  Kuva: WSP Finland Oy
Suunnitteluvaiheen havainnekuva uudesta pihasta. Kuva: WSP Finland Oy