Lauttasaaressa, Pakilassa ja Kontulassa tarjotaan neuvontaa täydennysrakentajille

Helsingin kaupunki kokeilee uudenlaista neuvontapalvelua kolmessa kaupunginosassa. Palvelu on tarkoitettu taloyhtiöille ja kiinteistönomistajille, jotka ovat kiinnostuneita selvittämään tonttinsa täydennysrakentamisen mahdollisuuksia.
Neuvontaa tarjotaan pilottialueiden taloyhtiöille ja kiinteistönomistajille. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Hellsten
Neuvontaa tarjotaan pilottialueiden taloyhtiöille ja kiinteistönomistajille. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Hellsten

Täydennysrakentamisneuvontaa tarjotaan tänä vuonna pilottialueilla, jotka on valittu Kontulasta, Länsi-Pakilasta ja Lauttasaaresta. Esimerkiksi Lauttasaaressa palvelua tarjotaan Vattuniemen ja Katajaharjun alueilla.

Neuvonnan pilottikohteiksi on valittu alueita, joille on hiljattain tehty alueelliset suunnitteluperiaatteet. Kaupungin linjaukset ja tavoitteet alueiden täydennysrakentamisen edistämiselle ovat näin ollen selkeät.

Pilottialueiden avulla kaupunki pyrkii myös saamaan kokemuksia neuvonnasta monipuolisesti 
vuokra-, omistus-, pientalo- ja kerrostalotonttivaltaisilla alueilla.

Taloyhtiöille tuloja täydennysrakentamisesta

Täydennysrakentaminen on taloyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille vapaaehtoista. 
Parhaimmillaan taloyhtiö voi saada täydennysrakentamisesta merkittäviä tuloja ja rahoittaa sen avulla esimerkiksi taloyhtiön parannuksia ja peruskorjauksia.

Pilottialueilla sijaitsevien kiinteistöjen omistajien ja taloyhtiöiden päättäjien on mahdollista saada omakohtaista neuvontaa tonttinsa täydennysrakentamisen mahdollisuuksista. Neuvontaan osallistuville tuotetaan alustava asiantuntija-arvio täydennysrakentamishankkeen kustannuksista ja tuotoista. Tiedot voivat toimia jatkosuunnitelmien pohjana ja taloyhtiön päätöksenteon apuna.

Syksyllä järjestetään lisäksi alueellisia iltamia, joissa osallistujat voivat saada täydennysrakentamiseen lisää neuvoja ja ideoita sekä löytää hankkeisiinsa yhteistyökumppaneita.

Neuvonnasta kerätään kokemuksia pilottialueilla

Jos neuvontapalvelusta saadut kokemukset ovat hyviä, pilottihanke jatkuu valituilla alueilla vielä vuoden 2025 ajan. Hankkeesta saadut opit pyritään hyödyntämään jatkossa myös muilla asuinalueilla.

Kaupunki satsaa neuvontaan, koska sen tavoitteena on edistää aktiivisesti täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Ilman täydennysrakentamista Helsinkiin ei valmistu lähivuosina riittävästi uusia asuntoja.

Kaupungin tarjoaman maksuttoman täydennysrakentamisneuvonnan Kontulassa, Länsi-Pakilassa ja Lauttasaaressa toteuttaa kilpailutuksen voittanut suunnittelutoimisto MUUAN Oy. Pilottialueilla sijaitsevien taloyhtiöiden päättäjiin ja kiinteistönomistajiin ollaan postitse yhteydessä maaliskuun aikana.