Lapinlahden kehittäminen etenee konseptiluonnoksen kommentoinnilla

Nyt alkaneessa vaiheessa kommentoidaan Lapinlahden sairaala-alueen toimintakonseptin alustavaa luonnosta, jonka valmistelussa on huomioitu kaupunkilaisten aiemmin esittämät ideat ja toiveet. Kommentteja kerätään 2.4. asti.
Lapinlahden sairaalan puutarha. Kuva: Yiping Feng and Ling Ouyang. Helsinki Partners Kuva: Yiping Feng ja Ling Ouyang. Helsinki Partners
Lapinlahden sairaalan puutarha. Kuva: Yiping Feng and Ling Ouyang. Helsinki Partners Kuva: Yiping Feng ja Ling Ouyang. Helsinki Partners

Helsingin kaupunki jatkaa Lapinlahden sairaala-alueen tulevan käytön suunnittelua vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten ja alueen käyttäjien kanssa. Tavoitteena on luoda edellytykset tilojen kunnostamiselle sekä mielenterveystyön ja avoimen kulttuuritoiminnan jatkumiselle muun toiminnan rinnalla.

Kaupunki on alkuvuonna 2023 kerännyt asukkaiden ja alueen toimijoiden ajatuksia Kerrokantasi-verkkokyselyllä sekä Lapinlahden sairaalalla järjestetyssä työpajassa. Niiden aihepiireinä olivat muun muassa alueen saavutettavuus, tilojen esteettömyys, historiallisen puiston käyttö sekä ainutlaatuiselle alueelle sopiva toiminta ja palvelut. Verkkokyselyyn tuli aukioloaikana lähes 600 kommenttia.

Helmikuun 2023 alussa järjestettyyn ensimmäiseen työpajaan osallistui noin 40 alueesta kiinnostunutta kaupunkilaista. Lapinlahden sairaalan päärakennukseen luoduilla työskentelypisteillä ideoitiin uutta ja keskusteltiin toiveista ja huolista yhdessä asiantuntijoiden ja kaupunkilaisten kanssa. Tilaisuudessa kuultiin myös kaupungin edustajien tilannekatsaus kehitysprosessiin.

Työpajassa puhuttivat muun muassa alueen ainutlaatuisen tunnelman turvaaminen, omistajuussuhteet sekä sairaalaa ympäröivän suojellun puiston tulevaisuus. Alueen kasvillisuus ja puut ovat olleet osa potilaiden hoitoa ja muun muassa puut ovat osin potilaiden istuttamia.

- Lähialueille suunnitellut rakennushankkeet, kuten Ruoholahden satamatunneli ymmärrettävästi huolestuttavat Lapinlahden sairaalan alueella. Rakennushankkeet pyritään toteuttamaan niin, etteivät sairaalan puiston erityislaatuiset luontoarvot vaarannu, Helsingin kaupungin kaavoitusarkkitehti Teo Tammivuori rauhoittelee.

Tilojen välttämätön korjaus tehdään kulttuurihistorialliset arvot huomioiden

Vuonna 1841 valmistunut Lapinlahden sairaala on arkkitehti C. L. Engelin suunnittelema. Rakennukset olivat sairaalakäytössä vuoteen 2008 saakka. Vuodesta 2015 lähtien kaupungin vuokralaisina tiloissa ovat olleet Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamo ja Lapinlahden Lähde Oy, jotka vuokraavat tiloja edelleen yksityisille mielenterveystyön, hyvinvoinnin ja kulttuurialan toimijoille. Päärakennus sekä sitä ympäröivä puisto ovat suojeltuja ja alue on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

Kaupungin kumppanina suunnittelussa jatkaa kaupunginhallituksen linjausten mukaisesti kiinteistönkehitysyhtiö NREP. Kiinteistö Oy Kaapelitalo on mukana kokonaisuuden selvittämisessä, koska yhtiöllä on kokemusta vastaavista hankkeista Kaapelitehtaalla ja Suvilahdessa. Osapuolet ovat olleet avoimia myös uusille ideoille, joita on kerätty kaupunkilaisilta sekä alueen nykyisiltä käyttäjiltä.

Alueen rakennukset vaativat korjausta, jonka rahoittamiseksi on suunnitteilla uudenlainen omistajuusjärjestely. Suunnitteilla on tulevaisuudessa perustaa kaupungin ja NREP:n yhteinen kiinteistöosakeyhtiö, joka vastaa Lapinlahden tilojen kunnostamisesta, omistamisesta ja vuokraamisesta. Kaupungin tavoitteena on pääsääntöisesti luopua tiloista, joita ei käytetä sen omia palveluita varten ja kaupunki voisi joko myydä tai luovuttaa rakennukset uudelle yhtiölle.

Suunnitelluissa saneeraustöissä peruskorjataan rakennusten taloteknisiä järjestelmiä sekä poistetaan rakenteista haitallisia aineita. Tavoitteena on myös parantaa rakennuksen esteettömyyttä. Suojellun rakennuksen korjaustöitä tehtäessä huomioidaan sen kulttuurihistorialliset arvot. Kaupunki on käynnistänyt korjaustöiden lähtötietoina toimivat rakennusten kuntoselvitykset helmikuussa 2023.

Konseptiluonnosta päivitetään kommenttien perusteella

Alueen toimintakonseptista on tehty alustava luonnos, jonka valmistelussa on hyödynnetty alkuvuoden Kerrokantasi-verkkokyselyssä ja työpajassa kaupunkilaisilta kerättyjä ideoita ja toiveita. Siinä määritellään, millaista toimintaa ja toimintoja rakennuksissa voisi tulevaisuudessa olla.

Toimintakonseptin luonnoksesta kerätään kaupunkilaisten kommentteja työpajassa ja verkkokyselyssä.  Toinen työpaja järjestettiin Kaapelitehtaalla 9.3.2023 ja toinen Kerrokantasi-verkkokysely(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) on auki 10.3 .- 2.4.2023.

Alustavaa konseptiluonnosta päivitetään kommentointivaiheessa saadun palautteen perusteella. Konseptin päivittämisen jälkeen alkaa tarkempi suunnittelu- ja kustannuslaskentavaihe, joiden perusteella muodostuvan yleissuunnitelman pohjalta aloitetaan keskustelut mahdollisten tulevien päävuokralaisten kanssa.

Kaupunki aloittaa nyt tehtävän suunnittelun rinnalla asemakaavoituksen, jossa määritellään mihin käyttöön rakennuksia voi tulevaisuudessa käyttää. Tarkoituksena on, että tarkempi suunnitelma, siihen liittyvät sopimukset ja asemakaava etenevät päätöksentekoon loppuvuodesta 2023.