Kymmenen lupaavaa terveysalan startupia aloittaa Health Incubator Helsinki -hautomo-ohjelmassa

Health Incubator Helsingin viidenteen hautomo-ohjelmaan on valittu kymmenen terveys- ja biotieteiden alan korkean kasvupotentiaalin startup-yritystä. Kokonaisuudessaan hautomolle lähetettiin 49 hakemusta Suomesta ja Keski-Euroopasta.
Health Incubator Helsingin viidenteen hautomo-ohjelmaan on valittu kymmenen terveys- ja biotieteiden alan korkean kasvupotentiaalin startup-yritystä.
Health Incubator Helsingin viidenteen hautomo-ohjelmaan on valittu kymmenen terveys- ja biotieteiden alan korkean kasvupotentiaalin startup-yritystä.

Health Incubator Helsinki on pitkäaikainen hautomo-ohjelma, joka ajaa terveysinnovaatioiden, tutkimustulosten ja asiantuntijuuden muutosta kansainväliseksi liiketoiminnaksi ja houkuttelee Helsinkiin uusia osaajia, tiimejä ja yrityksiä. Konsepti on fokukseltaan ja kestoltaan ainutlaatuinen Pohjoismaissa, sillä hautomo keskittyy pelkästään terveysalan startup-yrityksiin ja ohjelma kestää jopa kolme vuotta.

Toukokuussa 2024 alkaneeseen viidenteen hautomo-ohjelmaansa Health Incubator Helsinki vastaanotti 49 hakemusta lukuisilta eri terveyden aloilta. Suurin osa hakemuksista tuli Suomesta. Lisäksi kiinnostusta ilmaisivat myös muissa maissa toimivat tiimit esimerkiksi Sveitsistä, Ruotsista, Virosta ja Latviasta.

Haastatteluvaiheen jälkeen ohjelmaan valittiin seuraavat yritykset: Ankerias, EsaDres OU, Mind’s Eye, Natal Mind, NE Device SW, Otos, RoboMed, SeeTrue Technologies, Solid IO ja Surgerix UEF.

– Valintaprosessin aikana korostimme tiimin sitoutuneisuutta ja kyvykkyyttä, liiketoiminnan skaalautuvuutta kansainvälisille markkinoille sekä suurta kasvupotentiaalia, kertoo Christian Lardot, Health Incubator Helsingin johtaja.

Räätälöityä mentorointia ja neuvontaa jopa kolmen vuoden ajan

Business Helsingin ja Helsingin yliopiston perustama hautomo-ohjelma tarjoaa yrityksille pitkäaikaista tukea, johon kuuluu yritykselle räätälöity mentorointi ja neuvonta sekä laajat verkostoitumismahdollisuudet. Tiimeille tarjotaan myös toimisto- ja työskentelytilat Terkko Health Hubin tiloista Helsingin yliopistollisen sairaalan läheisyydestä. Hautomon palvelut ovat osallistujille maksuttomia lukuun ottamatta pientä toimistotilamaksua.

Ohjelmaan valitut uudet tiimit ja startupit aloittavat työnsä kahden kuukauden perehdytyksellä, jossa keskitytään tuote- ja palvelukonseptin kehittämiseen ja rahoituksen turvaamiseen. Aloitusjakson jälkeen tuessa keskitytään tiimikohtaiseen neuvontaan. Lisäksi järjestetään webinaareja, sijoittajatapaamisia ja kokoontumisia.

– Vuosittaisten asiakastyytyväisyyskyselyjemme perusteella tiimit ovat erityisesti arvostaneet rahoituksen turvaamiseen tarjottua tukea, vertaistukea sekä mahdollisuutta hyödyntää Health Incubator Helsingin kansainvälistä verkostoa sijoittajien ja alan asiantuntijoiden kontaktointiin, Lardot sanoo.

Nousevien trendien aallonharjalla

Uusimpien startup-yritysten ansiosta Health Incubator Helsingissä kehitetään yhä monimuotoisempaa teknologia- ja konseptivalikoimaa, joka palvelee sekä tutkimusyhteisön että loppukäyttäjien ja hoitotyöntekijöiden erilaisia tarpeita. Tekoälyn, telelääketieteen, biodatan ja yksilöllistetyn lääketieteen kaltaiset trendit ovat nousemassa ja vakiinnuttamassa asemaansa terveysaloilla. Monet mukaan valituista yrityksistä ovat linjassa näiden nousevien trendien kanssa.

– Odotamme innolla, että pääsemme työskentelemään näiden startuppien ja tiimien kanssa tukeaksemme niiden kasvusuunnitelmia ja tarjotaksemme yrityksille niiden kaipaamaa tukea, Lardot kertoo.

– Haluamme myös kannustaa startup-yrityksiä ja tutkimustiimejä ottamaan meihin yhteyttä, sillä etsimme jatkuvasti uusia kasvuyrityksiä. Uusi hakukierros alkaa helmikuussa 2025, Lardot jatkaa.

Health Incubator Helsingin vuoden 2024 startup-yritykset

Ankerias(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Ankerias tarjoaa terveydenhoitoalan ammattilaisille digitaalisen alustan kroonisten kipupotilaiden hoidon parantamiseen. Kipupäiväkirjan, data-analyysin, tekoälyn/koneoppimisen ja fysiologisen mallintamisen avulla Ankerias yksilöllistää ja kohdistaa selkäydinstimulaatiota (SCS) kivunluovutusmenetelmänä. Ankerias kokoaa yhteen ainutkertaisen yhdistelmän asiantuntijuutta kivun fysiologian ja tekoälyn aloilta. Intohimonamme on liittää nämä edistyneisiin teknologioihin luodaksemme mullistavan ratkaisun kroonisen kivun hoitoon.

EsaDres(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
EsaDresin perustivat Tarton yliopiston tutkijat vuonna 2023. EsaDres tarjoaa yksilöllistetyn ratkaisun kroonisten haavojen hoitoon valmistamalla tilauksesta korkealaatuisia, räätälöityjä haavasidoksia sairaalahoidossa oleville potilaille. Yrityksen teknologia ja tuotteiden valmistus tulee olemaan automatisoitua ja validoitua hoitopaikkojen korkeiden tuotantostandardien saavuttamiseksi. Metodilla mahdollistetaan erilaisten haavasidosten valmistus tarpeiden mukaan.

Mind’s Eye
Mind’s Eye nopeuttaa katseenseurantadiagnostiikkaa. Mind’s Eye kehittää optimaalisia ja kattavia katseenseurantaratkaisuja laajoihin seulontatutkimuksiin. Mind’s Eye tarjoaa edulliset, mutta tieteellistä tasoa olevat katseenseurantatutkimukset yksilöiden käyttöön oman kodin rauhassa. Tämä auttaa havaitsemaan mahdollisia ongelmia ja ohjaamaan interventioita.

Natal Mind(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Natal Mind on vallankumouksellinen tekoälykäyttöinen synnytysvalmentaja ja perinataaliajan mielenterveystuki molemmille vanhemmille, joka on aina saatavilla käyttäjän puhelimessa. Virtuaalivalmentaja Natalie noudattaa pohjoismaista toimintatapaa: kliinisesti turvattu matka kohti parempaa synnytystä ja rauhallisempaa vanhemmuutta. Natalie noudattaa Aalto-yliopistossa kehitettyä ja testattua tunteiden seuranta-algoritmia. Puettavaan datateknologiaan yhdistettynä se tarjoaa käyttäjälleen kustomoituja harjoitteita sekä tulevaisuuden biomarkkerin perinataaliajan mielenterveyteen.

NE Device SW(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
NE Device SW:n Vitacam mahdollistaa tärkeiden fysiologisten arvojen itseseurannan. Sillä voidaan tarkkailla mm. hengitystiheyttä, sykettä ja happisaturaatiota. Seurantaan ei vaadita kuin mobiilisovellus ja älypuhelin. Tämä tarjoaa terveystoimijoille mahdollisuuden säästöihin, sillä paremmassa kunnossa olevat potilaat voidaan kotiuttaa aikaisemmin, minkä lisäksi palvelu tehostaa kroonisten tilojen potilasarviointia etäseurannalla.

Otos(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Otos muokkaa tulevaisuutta aikaisella ja kannattavalla kuulohoidolla. Yrityksen ensimmäinen tuote, Otoscreen, on järjestelmä, joka auttaa ruuhkautuneita kuuloklinikoita eliminoimaan ja automatisoimaan vaivalloisia ja hintavia kuuloterveyden diagnosointimenettelyjä.  Tähän päästään pitämällä yllä tai parantamalla tulosten laatua, kasvattamalla potilaiden käsittelymääriä, lisäämällä kustannustehokkuutta ja parantamalla kannattavuutta.

RoboMed(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
RoboMed on innovoinut robottikapselin ohutsuolen endoskopiaan, biopsiaan ja mikrobistonäytteenottoon. Se on mahdollisimman epäinvasiivinen keino sairauksien ja vaivojen ennakointiin ja estämiseen. Robottikapseli toimii reaaliajassa ja kommunikoi mobiilisovelluksen kautta tuottaen samalla livekuvaa. Kapselissa on myös neuloja ohutsuolen näytteenottoon. Otetut näytteet tuodaan lopulta ulos kehosta tarkempaa tutkimusta ja patologiaa varten mahdollisten syöpien, sairauksien ja vaivojen diagnosoimiseksi ja estämiseksi. 

SeeTrue Technologies(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
SeeTrue Technologies kehittää maailman vankimpia katseenseurantaratkaisuja ja vie ne näönhoidon, optisten mikroskooppien ja AR/VR-laitteiden valmistajien käyttöön. Katseenseurannan merkitys on kasvanut nopeasti, ja siitä on tullut korvaamaton teknologia älykkäille ja interaktiivisille järjestelmille, jotka ymmärtävät ja ennakoivat ihmisten käyttäytymistä ja reagoivat siihen.

Yrityksen kokeneiden tekniikan alan ammattilaisten luoma lähestymistapa erottuu edukseen pelkästään koneoppimisen ennusteisiin perustuvista menetelmistä pienellä jalanjäljellään, poikkeuksellisella kestävyydellään, laskennallisella tehokkuudellaan, minimaalisilla laskentavaatimuksillaan sekä kaikkia laitteistoja tukevalla monipuolisella käyttöönotollaan. Tämä kaikki antaa asiakkaille mahdollisuuden päästä käsiksi uusiin näkemyksiin, tarjota yksilöllisiä ratkaisuja ja todella vaikuttaa yhteiskuntaan.

Solid-IO(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Solid-IO on mullistamassa syöpähoidon eliminoimalla turhan arvailun ja parantamalla immuuniterapialääkityksen saatavuutta skaalautuvalla ja nopealla ratkaisulla. Solid-IO luo uudelleen yksilöiden oman kasvainimmuniteetin luomalla miniatyyriversion potilaan kasvaimesta ja immuunisoluista selkeässä elin sirulla -määrityksessä. Tämä antaa syöpälääkäreille mahdollisuuden tehdä harkittuja päätöksiä potilaiden yksilöityjen hoitoratkaisujen valinnassa.

Surgerix
Surgerix on mikrokirurgian tulevaisuutta. Yritys kehittää ja esikaupallistaa lääkinnällisen laitteen ohjelmistoratkaisua. Projekti on jatkoa Itä-Suomen Yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan Mikrokirurgiakeskuksen työlle.

Tietoja Health Incubator Helsingistä
Health Incubator Helsinki on Suomessa toimiva laaja hautomo-ohjelma tutkimukseen perustuville terveysalan alkuvaiheen tiimeille ja startupyrityksille. Business Helsingin ja Helsingin yliopiston perustama ja Health Capital Helsingin kanssa yhteystyössä toteutettava hautomo aloitti toimintansa vuonna 2020. Se on osa konsortiota, joka tukee startup-yrityksiä sekä yliopistoista ja SPARK Finland -ohjelmasta ponnistavia tutkimuspohjaisia tiimejä kehittämään terveys- ja biotiedealojen innovaatioitaan ja liiketoimintakonseptejaan kohti kasvuyrittäjyyttä. Tällä hetkellä hautomo-ohjelmassa on mukana 29 terveysalan startuppia sekä 20 alumniyritystä.