Kumpulan Haikaranpesä -ehdotus voitti Kätilöopiston laatu- ja konseptikilpailun

Helsingin kaupunki etsi kumppania Kätilöopiston sairaalan alueen kehittämiseen kaksivaiheisella laatu- ja konseptikilpailulla vuosina 2022–2023. Kaupunkiympäristölautakunnalle esitetään, että Kätilöopiston tontti varattaisiin kilpailun voittaneelle Deas Asset Management Finland Oy:lle. Tarkoituksena on, että alueen suunnittelua jatketaan kumppanuuskaavoituksena yhteistyössä kaupungin kanssa. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 31. lokakuuta 2023.
Kilpailun tuomaristo katsoi, että voittaneessa Kumpulan Haikaranpesä -kilpailuehdotuksessa uudisrakentaminen asettuu luontevasti maisemaan ja ympäristöönsä. Kuva: Anttinen Oiva arkkitehdit Oy
Kilpailun tuomaristo katsoi, että voittaneessa Kumpulan Haikaranpesä -kilpailuehdotuksessa uudisrakentaminen asettuu luontevasti maisemaan ja ympäristöönsä. Kuva: Anttinen Oiva arkkitehdit Oy

Kätilöopiston alueen kehittäjää haettiin kaksivaiheisella kilpailulla

Kilpailun tavoitteena oli löytää kilpailualueelle kaupunkitilallisesti korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen kokonaisratkaisu, jossa sairaalarakennus korjataan uuteen käyttöön. Osan rakennuskokonaisuudesta sai myös esittää korvattavaksi uudisrakennuksilla. Kilpailualueelle oli mahdollista osoittaa asumista tai asumisen eri muotoja, liiketilaa, majoitus- tai muuta toimintaa.

Kilpailu oli suunnattu rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille ja näiden muodostamille yhteenliittymille, joilla oli tekniset, taloudelliset sekä muut edellytykset erittäin vaativan ja laadukkaan rakentamiskokonaisuuden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Kilpailun ensimmäisen vaiheeseen valittiin neljä kilpailuehdotusta, joista kolme tarkennettua ehdotusta eteni toiseen vaiheeseen. Molemmissa vaiheissa kilpailuehdotukset olivat nähtävänä ja kommentoitavana yleisölle Kerro kantasi -palvelussa.

Kilpailun tuomaristo valitsi voittajaksi ehdotuksen Kumpulan Haikaranpesä, jonka laatineeseen työryhmään kuuluivat Deas Asset Management Finland Oy, Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, Masu Planning Oy, A-insinöörit Rakennuttaminen Oy, A-insinöörit Suunnittelu Oy sekä Sweco Finland Oy.

Kilpailun tuomaristo katsoi, että voittaneessa Kumpulan Haikaranpesä -kilpailuehdotuksessa uudisrakentaminen asettuu luontevasti maisemaan ja ympäristöönsä sekä muodostaa kaupunkirakenteellisesti toimivaa ja korkealaatuista kaupunkitilaa, joka on myös kävelijän mittakaavassa miellyttävää. Ehdotus onnistuu kokonaisuuden käsittelyssä, uudisrakentamisen sekä alueellisen identiteetin ja arvojen yhteensovittamisessa ja luo mahdollisuuksia onnistua Kätilöopiston sairaalan alueen jatkokehittämisessä hyvin. 

Alueen kehittämistä jatketaan tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin ja kilpailun voittaneen tahon kanssa. Alueelle laadittavan asemakaavan hyväksymisestä ja tontin ja rakennuksen myynnistä päätetään myöhemmin erikseen.