Kruunuvuorenrannan uusien katujen rakentaminen etenee

Kaupunki rakentaa Kruunuvuorenrannassa katuja alueen palveluita ja asuintaloja varten.
Kartta alueesta. Karttaan merkitty rakennettavat kadut, tontit ja uudelleen arvioitava kaava-alue.
Kartta alueesta. Karttaan merkitty rakennettavat kadut, tontit ja uudelleen arvioitava kaava-alue.

Nyt alkaneessa urakassa rakennetaan Pitkäluodonkatu, Varisluodonkatu, Kaivoskallionpolku, Stansvikinkallionpolku ja Stansvikinkallionkuja. Lisäksi rakennetaan osa Stansvikinkallionkadusta ja osa Stansvikin rantakadusta.

Katujen rakentamisen vuoksi tehtävät puunkaatotyöt on aloitettu tänään. Urakan alkuvaiheessa tehdään myös louhintatöitä.

Kruunuvuorenrannan uudet palvelut riippuvaisia kaduista

Urakan alkuvaiheessa luonto- ja paikallisjärjestöt ovat jättäneet Ely-keskukseen hallintopakkohakemuksen, jossa vaaditaan katusuunnitelmien toteuttamiselle toimenpidekieltoa. Kaupunki on tutustunut hakemukseen ja katsonut, että hakemuksessa esiin nostettuja luontoarvoja on olennaisilta osin selvitetty   alueen kaavoituksen ja katusuunnittelun yhteydessä ja katujen rakentaminen ei aiheuta hakemuksessa esitettyjä vahinkoja suojelluille luontoarvoille.

Koska kyseessä on asuinalueen rakentumisen ja alueen palveluiden kannalta tärkeä infrahanke, työt aloitetaan alkuperäistä suunnitelmaa noudattaen. Kaupunki antaa loppusyksyn aikana vastineensa hallintopakkohakemukseen.

Uusia katuja ja niiden yhteyteen rakennettavaa infraa, kuten vesihuoltoa, tarvitaan Kruunuvuorenrannan keskeisiä palveluita varten. Rakentamalla kadut varmistetaan, että Kruunuvuorenrannan koulu, päiväkoti, liikuntahalli ja kaupat valmistuvat ajallaan. Lisäksi katujen varrelta on varattu tontteja asuntojen rakentamista varten.

Koulu, päiväkoti ja liikuntahalli tulevat palvelukortteliin. Niin sanottuun keskuskortteliin tulee päivittäistavarakauppoja, muita kaupallisia palveluita sekä asumista. Ensimmäiset talonrakentamistyöt alueen pohjoisosassa Koirasaarentien suunnassa alkavat jo ensi vuoden aikana.

Stansvikinkallion asemakaava on osittain uudelleen arvioitavana

Katutyöt perustuvat vuosina 2020 ja 2022 voimaan tulleisiin asemakaavoihin sekä vuonna 2023 hyväksyttyihin, lainvoimaisiin katusuunnitelmiin.

Kaupunkistrategian mukaisesti vuonna 2020 voimaan tullut Stansvikinkallion asemakaava on parhaillaan osittain uudelleen arvioitavana metsäluonnon arvojen näkökulmasta. Nyt rakennettavat kadut sijoittuvat uudelleen arvioitavan alueen ulkopuolelle.

Uudelleen arvioinnin pohjalta valmisteltu asemakaavan muutosehdotus viedään kaupunkiympäristölautakuntaan vuoden 2024 aikana.

Kruunuvuorenrannan uuden asuinalueen rakentaminen on hyvässä vauhdissa

Kruunuvuorenrannan uutta asuinaluetta rakennetaan entisen Laajasalon öljysataman paikalle ja ympäristöön.  Rakentaminen jatkuu arviolta vuoteen 2030 asti.

Asuntojen, palveluiden ja puistojen lisäksi alueelle rakennetaan monipuolisia liikenneyhteyksiä. Kruunusillat-pikaraitiotieyhteyden valmistuttua matka Kruunuvuorenrannasta kantakaupunkiin taittuu raitiovaunulla 15 minuutissa.