Koskelantien ja Mäkelänkadun ympäristöön ehdotetaan lisää asuntoja

Koskelantien ja Mäkelänkadun kulman ympäristöä Käpylässä kehitetään. Suunnittelun lähtötietoja esitellään verkkoasukastilaisuudessa 8.5.2023 sekä Kerro kantasi -palvelussa.
Utvecklingsreservationens lokalisering
Kehittämisvarausalueen sijainti, ilmakuva Kuva: Urban Environment Division

Jatke Uusimaa Oy hakee kaupungilta kehittämisvarausta Käpylässä sijaitsevalle Kelan tontille osoitteessa Koskelantie 5 sekä tontin länsipuolella sijaitsevalle huoltoaseman alueelle. Kehittämisvarauksessa Helsingin kaupunki antaa kumppanille luvan suunnitella kaupungin omistamalle alueelle. Varauksenhakijan tavoitteena on kehittää Koskelantien ja Mäkelänkadun risteysalueen ympäristöä.

Jatke Uusimaa Oy on hankkinut omistukseensa Kelan rakennuksen. Kaupungin omistaman Kelan tontin lisäksi kehittämisvarausalueeseen kuuluu Mäkelänkatuun ja Vähänkyröntiehen rajautuva alue, jossa sijaitsee tällä hetkellä huoltoasema ja pikaruokaravintola.

Kehittämisvarauksen hakija esittää alueen muuttamista asuinrakentamiseen kivijalkaliiketiloineen. Suunnittelussa huomioidaan erityisesti ympäröivän alueen valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö sekä suunnittelualueen sijainti liikenteellisessä solmukohdassa. Risteysalueen liikennejärjestelyjen kehittämistä tutkitaan laajemmin kaupungin toimesta.

Kehittämisvarausalue sijoittuu yleiskaavassa asuntovaltaiselle alueelle (A2), jolla korttelitehokkuus on pääasiassa 1,0–2,0. Rakentamisen määrä on hankkeen alustavissa luonnoksissa noin 10 000–15 000 kerrosalaneliömetriä. Tämä tarkoittaisi yli kolmeasataa uutta asukasta. Alueen keskeisten katujen varsilla tulee mahdollistaa liike- ja muuta toimitilaa.

Osallistu asukastilaisuuteen verkossa 8. toukokuuta

Teams-verkkoasukastilaisuudessa maanantaina 8.5.2023 kello 17.00–18.15 esitellään suunnittelun lähtökohtia alueen kehittämiseen. Tilaisuudessa on varattu reilusti aikaa myös keskustelulle ja kysymyksille, joita osallistujat voivat esittää kommentointipalstalla tai pyytämällä puheenvuoroa.

Helsingin kaupungin asiantuntijoiden lisäksi illassa ovat mukana kehittämisvarauksen hakijatahot sekä hankkeen arkkitehti. Illan ohjelmaan ja osallistumisohjeisiin voi tutustua tapahtumatiedoissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Omia näkemyksiä suunnittelun lähtökohtiin voi jättää myös Kerro kantasi -palvelussa osoitteessa kerrokantasi.hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) Kysely on avoinna 8.–28.5.2023.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa kaupunkiympäristön YouTube-kanavalla kahden viikon ajan osoitteessa bit.ly/kymp-youtube(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Vuorovaikutuksessa saatu palaute ja ideat alueen kehittämisen lähtökohdista huomioidaan jatkosuunnittelussa, jota kaupunki ja varauksenhakija laativat yhdessä. Kehittämisvaraus esitellään alkusyksystä kaupunkiympäristölautakunnalle. Kaupunginhallitus tekee lopullisen päätöksen kehittämisvarauksen myöntämisestä.

Kehittämisvaraus myönnetään vuoden 2025 loppuun asti, jonka aikana varauksensaaja laatii tarkempia suunnitelmia, selvityksiä ja vaihtoehtoisia tarkasteluja. Kaupunki käynnistää asemakaavan muutosprosessin ja järjestää siihen liittyvän vuorovaikutuksen yhdessä hakijan kanssa.