Kaupunginvaltuusto valitsi kansliapäällikön ja käsitteli ympäristöraporttia

Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 13. syyskuuta kansliapäällikön ja käsitteli vuotta 2022 koskevaa ympäristöraporttia. Valtuusto hyväksyi myös hallintosäännön muuttamisen nuorten aloitteiden käsittelyä koskien.
Helsingin kaupunginvaltuutettuja istuntosalissa.
Kuva: Sakari Röyskö

Kaupunginvaltuusto päätti valita Helsingin kansliapäällikön virkaan KTM, VTM Jukka-Pekka Ujulan. Kansliapäällikkö on Helsingin kaupungin korkein viranhaltija. Virkaan valitaan seitsemän vuoden määräajaksi. 

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan myös Helsingin ympäristöraporttia vuodelta 2022. Valtuusto merkitsi raportin tiedoksi. Helsingin kaupunkistrategia linjaa kunnianhimoisesti niin päästöjen vähentämisestä kuin luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta. Ympäristöraportti on kaupunkikonsernin yhteinen asiakirja, jossa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden edistymistä ja toiminnan ympäristövaikutuksia sekä kaupungin ympäristöpolitiikan toteutumista.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi lisäksi hallintosäännön muuttamisen nuorten aloitteiden käsittelyä koskien. Nuorten aloitteiden käsittelyssä siirrytään malliin, jossa aloitevastauksen antaa se toimialalautakunta tai johtokunta, jonka toimivaltaan tai jonka alaisen viranomaisen toimivaltaan aloitteessa esitetyt toimenpiteet kuuluvat. Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen alaisten viranomaisten toimivaltaan kuuluvissa aloitteissa vastaaja on pormestari. Aiemmin aloitevastaukset on antanut pormestari tai apulaispormestari. Uusi malli tuo aloitteen käsittelyn ja vastaamisen lähemmäs toimintaa, toimintaympäristöä ja aloitteeseen kuuluvaa toimivaltaa esitettyjen toimenpiteiden ratkaisemiseksi.

Kaikki kaupunginvaltuuston 13. syyskuuta kokouksen päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa. Päätöstiedote löytyy kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulta.