Kaupunginvaltuusto käsitteli ensi vuoden talousarvioesitystä

Kaupunginvaltuusto käsitteli 16. marraskuuta Helsingin ensi vuoden talousarvioesitystä ja taloussuunnitelmaa vuosille 2023–2025.
Ihmisiä Helsingin päärautatieaseman edustalla.
Kuva: Julia Kivelä

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen takia Helsingin pitää eriyttää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen talous talousarviossa ja kirjanpidossa. Ensi vuoden alusta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen rahoitus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta rahoituksesta sekä asiakasmaksutuloista ja muista toimintatuotoista.

Kaupunginvaltuusto päättää talousarvioesityksen hyväksymisestä ensi viikolla 23. marraskuuta. Tuolloin valtuusto myös äänestää talousarvioesitykseen tehdyistä vastaehdotuksista ja toivomusponsista.

Valtuusto vahvisti kunnallisveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit

Kaupunginvaltuusto vahvisti kunnallisprosentin ja kiinteistöveroprosentit ensi vuodelle. Ensi vuoden kunnallisveroprosentti on 5,36. Kunnallisveroprosentin tasoon vaikuttaa sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen uudistus. 

Kiinteistöveroprosentit pysyvät samoina kuin vuonna 2022. Yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,93, vakituisten asuinrakennusten 0,41, muiden asuinrakennusten 0,93, rakentamattoman rakennuspaikan 3,93 ja voimalaitosten 3,10.

Valtuusto hyväksyi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategian

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategian vuosille 2023–2025 ja Helsingin hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022–2025.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategia on laadittu talouden ja toiminnan suunnittelua sekä johtamista varten ja se tukee kaupunkistrategian toteutumista. Palvelustrategiasta voi lukea lisää täältä.

Helsingin hyvinvointisuunnitelman avulla puolestaan johdetaan, ohjataan ja kehitetään helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä.

Helsingin kaupungin taidemuseo HAM säätiöitetään

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupungin taidemuseon HAMin säätiöimisen. Taidemuseon toiminta ja henkilöstö siirtyvät HAM Helsingin taidemuseosäätiöön 1.1.2023 alkaen. HAM on tällä hetkellä osa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuutta.

Säätiöimisen tavoitteena on HAMin toimintaedellytysten turvaaminen pitkälle tulevaisuuteen sekä toiminnan vaikuttavuuden kasvattaminen.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat kaupunginvaltuuston päätöstiedotteessa. Päätöstiedote on esillä siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat löytyvät esityslistat ja pöytäkirjat -sivulta.