Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen Vuosaaren keskustaan

Vuoden viimeisessä kokouksessaan 7. joulukuuta Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Vuosaaren keskustan länsiosan kaavamuutoksen. Kaavamuutoksella nykyisellään keskeneräinen alue Vuosaaren keskustaa täydentyy asumista ja liiketiloja yhdistävällä keskustakorttelilla ja urheilutalon laajennuksella.
Havainnekuva Vuosaaren läntisen keskustan Mosaiikkikorttelista. Kuva: L-Arkkitehdit Oy.
Kuva: L-Arkkitehdit Oy

Vuosaaren läntisen keskustan asemakaavan muutos koskee aluetta Tyynylaavantien ja Vuosaarentien välillä. Kaavaratkaisu mahdollistaa uusien työpaikkojen sijoittumisen, laadukkaan keskusta-asumisen, virkistyspalvelujen kehittymisen sekä pikaraitiotien rakentamisen Vuosaaren keskustaan. Kaavamuutoksen yhteydessä mahdollistetaan myös olemassa olevan Mosaiikkipuiston parantaminen.

Uutta asuntokerrosalaa on tulossa 24 900 k-m2 ja toimitilakerrosalaa 1 750 k-m2. Kaavaratkaisun toteuttamisen myötä alueelle tulee noin 450 uutta asukasta ja 120–160 työpaikkaa.

Metron junakulunvalvonta uudistuu

Kaupunginvaltuusto hyväksyi junakulunvalvontajärjestelmän uudistamisen hankesuunnitelman. Järjestelmä uudistetaan liikennöinnin luotettavuuden turvaavalla ja tulevaisuuden kapasiteettitarpeet tyydyttävällä, korkeamman automaatiotason tarjoavalla järjestelmällä. 

Uusi junakulunvalvontajärjestelmä mahdollistaa metron vuorovälien lyhentämisen ja 25 prosentin kapasiteetin noston tulevaisuudessa tehtävien kalustohankintojen jälkeen.

Hankkeen kokonaishinta on enintään 71 246 000 euroa. Kaupunginvaltuuston nyt tekemän päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Espoon kaupunki tekee vastaavan päätöksen osaltaan.

Vuoden 2022 talousarvioon tehtävät muutokset

Kaupunginvaltuusto hyväksyi muutoksia vuoden 2022 talousarvioon. Muutokset koskevat muun muassa yhteensä 1 004 000 euron siirtoa kaupunginhallituksen käyttövaroista palkkakehitysohjelman toteuttamiseen. 

Palkkakehitysohjelma on Helsingin kaupunginhallituksen päättämä pidemmän aikavälin suunnitelma, jonka tarkoituksena on lisätä kaupungin houkuttelevuutta työnantajana sekä suunnitelmallisesti nostaa palkkausta erityisesti niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyviä palkkakilpailukykyhaasteita.

Lisäksi kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2021 arviointikertomuksen johdosta suoritetut toimenpiteet sekä kuntalaisten aloitteet ajalta 1.9.2021‒30.6.2022.

 

Kaikki kaupunginvaltuuston 7. joulukuuta kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä

Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 18. tammikuuta 2023. Kaupunginvaltuuston vuoden 2023 kokousajat löytyvät täältä