Kaupunginhallitus hyväksyi ydinkeskustan maankäytön kehityskuvan seuraavalle 10 vuodelle

Kaupunginhallitus hyväksyi 22. toukokuuta kokouksessaan Elämyksellinen ydinkeskusta, ydinkeskustan maankäytön kehityskuvan 2032, joka toimii Helsingin ydinkeskustan maankäytön, yleisten alueiden ja liikennejärjestelyiden tarkemman suunnittelun pohjana.
Ydinkeskustan maankäytön kehityskuvan 2023 lähtökohtana on Helsingin keskustan ainutlaatuisuuden vahvistaminen. Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy
Ydinkeskustan maankäytön kehityskuvan 2023 lähtökohtana on Helsingin keskustan ainutlaatuisuuden vahvistaminen. Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy

Elämyksellinen ydinkeskusta, ydinkeskustan maankäytön kehityskuva 2032 käsittelee Helsingin ydinkeskustan ja sitä ympäröivän, käveltävän keskustan toiminnallista ja rakenteellista tulevaisuutta, sekä toimia, joilla vetovoimaa ja elämyksellisyyttä kasvatetaan yleiskaavan, kaupunkistrategian ja aiemmin laaditun keskustavision tavoitteiden mukaisesti.

Kehityskuvassa tuodaan näkyväksi, miten käynnissä olevat ja suunnitellut maankäytön ja kiinteistökehittämisen hankkeet tukevat keskustan kehittämistä, sekä mitä muita muutoksia tai toimenpiteitä on tehtävä tavoitteiden mukaisen kehityksen tukemiseksi. Tavoitteena on esittää kokonaiskuva, joka tarvitaan sekä kansallisen että kansainvälisen kilpailukyvyn ja kiinnostavuuden kasvattamiseksi ja sitä kautta kaupunkitalouden vahvistamiseksi.

Ydinkeskustan maankäytön kehityskuvan lähtökohtana on kaupunginhallituksessa 25.1.2021 tehty päätös käveltävän keskustan kunnianhimoisesta laajentamisesta ja siihen liittyvistä käveltävyyttä parantavista toimenpiteistä. Työn tavoitteena on elämyksellisen ydinkeskustan vahvistaminen.

Helsingin kaupungin tietotilinpäätös 2022

Kaupunginhallitus hyväksyi myös Helsingin kaupungin tietotilinpäätöksen 2022. Tietotilinpäätöksellä osoitetaan, miten tietosuoja ja tietoturva ovat toteutuneet kaupungin toiminnassa viime vuonna.

Kaupungin tietosuojatyön tavoitteena on nähdä tietosuojatyön työkalut tiedon liikkumisen mahdollistajina, ei rajoitteena. Erityisesti tietojärjestelmiin liittyvien tietosuojavaatimusten olemassaolo on alettu tiedostaa kaupungilla aiempaa paremmin, niin hallinnossa, ydintoiminnoissa kuin hankinnoissa ja kehittämisessä.

Tietotilinpäätöksestä selviää, että viime vuonna tietosuojan vaikutustenarviointeja tehtiin 59 kappaletta, ja omien tietojen tarkastuspyyntöjä tuli kaupungille 1 764 kappaletta. Tietotilinpäätöksessä todetaan, että tietosuojatyö kaipaa uudistusta, digitaalisia työkaluja, kevyempiä toimintamalleja, kouluttautumista ja osaamisen jakamista kaupunkitasoisesti.

Tietotilinpäätös laaditaan ja tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn vuosittain.

Lausunto sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä

Kaupunginhallitus antoi sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) lausunnon sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä.

Valtioneuvosto asetti vuonna 2020 parlamentaarisen sosiaaliturvakomitean valmistelemaan sosiaaliturvauudistusta kahden eduskuntakauden kestävälle toimikaudelle. Komiteatyön tavoitteena on sosiaaliturvan rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen pitkällä aikavälillä. Lausunnossa on vastattu muun muassa sosiaaliturvalainsäädännön yhtenäistämistä, työttömyysturvaa, opiskelua sekä lasten ja perheiden sosiaaliturvaa koskeviin kysymyksiin.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen päätösasiakirjat -sivulla.