Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan vuoden 2023 tilinpäätöksen

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.3. myös kehittämisvarauksesta Hakaniemestä ydinkeskustaan suuntautuvaa tunneliyhteyttä varten. Lisäksi kaupunginhallitus esittää Betania-talon perusparannuksen hyväksymistä.
Kaupunginhallitus kokoontuu kaupungintalolla maanantaisin. Kuva: Sakari Röyskö
Kaupunginhallitus kokoontuu kaupungintalolla maanantaisin. Kuva: Sakari Röyskö

Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan vuoden 2023 tilinpäätöksen.

Sote-uudistuksen takia Helsinki on laatinut erilliset tilinpäätökset Helsingin kaupungista kokonaisuudessaan, kunta-Helsingistä ja valtion rahoittamasta sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialasta. Kunta-Helsinki sisältää kasvatuksen ja koulutuksen, kaupunkiympäristön sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialat, kaupunginkanslian ja liikelaitokset.

Asia etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi kesäkuussa.

Kehittämisvaraus Hakaniemestä ydinkeskustaan suuntautuvaa tunneliyhteyttä varten

Kaupunginhallitus myönsi kehittämisvarauksen Hakaniemestä ydinkeskustaan suuntautuvan uuden tunneliyhteyden toteutusedellytysten, keskustan huoltotunnelin käytön tehostamisen ja Hiilineutraali ydinkeskusta -hankkeen tutkimista varten.

Kaupunki oikeuttaa SRV Yhtiöt Oyj:n, Keva:n sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen tutkimaan Hakaniementorilta Aleksanterinkadulle suuntautuvaa ja olemassa olevaan keskustan huoltotunneliin liittyvän uuden tunneliyhteyden toteutusedellytyksiä, tähän mahdollisesti liittyviä maanalaisia huolto-, logistiikka- ja pysäköintiratkaisuja sekä sen maalämmön- ja lämmöntalteenoton hyödyntämistä.

Tutkimuksiin liittyvät myös Aleksanterinkadun ja Lastenlehdonpuiston välille jo toteutetun keskustan huoltotunnelin käytön tehostaminen maanalaisilla huolto-, logistiikka- ja pysäköintiratkaisuilla sekä sen maalämmön- ja lämmöntalteenoton hyödyntämistä.

Lisätietoja: Keskustan huoltotunnelin kehittäminen etenee – tavoitteena parantaa keskustan elinvoimaa 

Punavuoressa sijaitseva Betania-talo kokonaan päiväkodiksi

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Punavuoressa sijaitsevan Betania-talon perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksymistä. Taloon tulee laaja perusparannus, jossa kiinteistön kaikki tilat muutetaan päiväkotikäyttöön.

Betania-talossa on päiväkoti Meripirtin lisäksi myös muita toimijoita, joiden käytössä olevat tilat tullaan ottamaan perusparannuksen myötä kokonaisuudessaan päiväkodin käyttöön. Kaupunginkanslian osallisuusyksikön yhteisötalotoiminta päättyy Betania-talossa huhtikuussa 2024.

Palvelutilaverkkotarkastelun perusteella päiväkoti-ikäisten lasten määrä tulee kasvamaan alueella 240 lapsella vuoteen 2033 mennessä. Perusparannettuihin tiloihin siirtyy myös päiväkoti Haukan toiminta.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.