Kaupunginhallitus hyväksyi Kontulan metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 20. marraskuuta Kontulan metroaseman laituritason peruskorjauksen hankesuunnitelman. Peruskorjauksella parannetaan metroaseman toimivuutta ja viihtyisyyttä, jotka ovat tärkeitä osatekijöitä koko Kontulan alueen kehittämisessä.
Kontulan metroaseman laiturialueen peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa vuosien 2024–2025 aikana. Kuva: Helsingin kaupunkiliikenne Oy
Kontulan metroaseman laiturialueen peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa vuosien 2024–2025 aikana. Kuva: Helsingin kaupunkiliikenne Oy

Peruskorjauksessa uusitaan vuonna 1986 käyttöönotetun metroaseman laiturialueelta muun muassa pintamateriaalit, kalusteet ja LVISA-tekniikka. Läntinen sisäänkäynti uusitaan kokonaisuudessaan purkamalla nykyinen ja rakentamalla uusi. Samalla sisäänkäynnin hissit uusitaan.

Myös itäistä ja keskimmäistä sisäänkäyntiä uusitaan. Lisäksi laiturialueen graffititaideteokset siirretään ja valaistaan kohdevalaisimilla.

Peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa vuosien 2024–2025 aikana. Peruskorjaushankkeen kokonaishinta on enintään 7 miljoonaa euroa.

Kontulan aluetta on tarkoitus kehittää nykyistä tiiviimmäksi kaupunginosakeskukseksi. Viime vuonna keskimääräinen matkustajamäärä Kontulan metroasemalla oli arkipäivisin 16 300 henkilöä. Matkustajamäärän ennustetaan kasvavan alueen kehittämisen myötä.

Töölöntorin asemakaavan muutos etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Helsingin Taka-Töölössä sijaitsevan Töölöntorin asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa vuonna 2019 järjestetyn yleisen ideakilpailun voittajaehdotuksen pohjalta laaditun viitesuunnitelman mukaiset torialueen uudistukset. Toria kehitetään käveltävänä ja viihtyisänä kaupunkitilana, Taka-Töölön kaupallisena keskittymänä ja joukkoliikenteen solmukohtana.

Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden liikerakennuksen sijoittumisen torin itälaitaan, liikenteellisiä muutoksia torin ympärillä ja puurivien uusimisen. Lisäksi kaavaratkaisussa on osoitettu rakennusalat sisäänkäyntirakennuksille ja maanalaisille tiloille, jotka palvelevat maanalaisia joukkoliikenneyhteyksiä (Pisararata ja maanalainen raideliikenteen runkoyhteys välillä Kamppi-Pasila), joiden mahdolliseen toteuttamiseen on varauduttu.

Lopullisen päätöksen asemakaavan muutoksesta tekee kaupunginvaltuusto.

Lisäksi kaupunginhallitus antoi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta alkoholilain muuttamiseksi sekä lausunnon valtiovarainministeriölle hyvinvointialueesta annetun lain ja eräiden muiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Kaupunginhallitus päätti myös myöntää Helsingin tapahtumasäätiölle määrärahan vuoden 2024 Tall Ships Races -purjehdustapahtuman järjestelykuluihin.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.