Kaupunginhallitus hyväksyi Konepajan lukion ja aikuislukion tiloja koskevan hankesuunnitelman

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 22. tammikuuta Töysänkatu 2:ssa sijaitsevien tilojen perusparannusta ja käyttötarkoituksen muutosta koskevan hankesuunnitelman. Tilat tulevat Konepajan lukion ja aikuislukion käyttöön. Hankkeen laajuus on noin 6 010 brm² ja arvonlisäveroton enimmäishinta on 7 200 000 euroa syyskuun 2023 kustannustasossa.
Kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 22. tammikuuta. Kuva: Sakari Röyskö
Kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 22. tammikuuta. Kuva: Sakari Röyskö

Konepajan lukion ja aikuislukion tilahankkeiden myötä aikuislukion useaan toimipisteeseen hajautettu toiminta keskitetään pysyviin tiloihin lukuun ottamatta Itä-Helsingin iltaopetuksen toimipistettä, jonka toiminta sijoittuu kielilukion uuteen rakennukseen Myllypurossa. Konepajan lukiossa ja aikuislukiossa tullaan järjestämään opetusta yhteensä noin 1 190 opiskelijalle, joista noin 750:lle Töysänkadulla.

Kaupunginhallitukselta lausunto valtakunnallisesta nuorisotyön ja -politiikan ohjelmasta

Kaupunginhallitus antoi lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle valtakunnallisesta nuorisotyön ja -politiikan ohjelmasta (VANUPO) vuosille 2024–2027. Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma on lakisääteinen, valtioneuvoston nelivuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja.

Helsingin näkemyksen mukaan ohjelma on kirjattu hyvin yleisellä tasolla. Se ei sisällä riittävän selkeitä linjauksia ja valintoja, jotta se pystyisi ohjaamaan valtakunnallista nuorisopolitiikan kehitystä seuraavina vuosina. Ohjelmassa ei oteta riittävästi huomioon kaupunkien tarpeita ja alueellisia erityispiirteitä. 

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan Linnanrakentajantie 6:n asemakaavan muutoksen Herttoniemessä. Ratkaisun myötä teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialue muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Asukkaita alueelle tulee noin 430. Lopullisesti asiasta päättää kaupunginvaltuusto. 

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.