Kaupunginhallitus esittää Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualueen laajentamista

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 22. huhtikuuta esittää Uudenmaan ELY-keskukselle Vuosaaren Meri-Rastilassa sijaitsevan Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualueen laajentamista, alueen rauhoitusmääräysten muuttamista sekä hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksymistä.
Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualue sijaitsee Meri-Rastilassa, Vuosaaren lounaisosassa. Ilmakuva Meri-Rastilasta Ramsinniemelle päin. Kuva: Lauri Rotko
Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualue sijaitsee Meri-Rastilassa, Vuosaaren lounaisosassa. Ilmakuva Meri-Rastilasta Ramsinniemelle päin. Kuva: Lauri Rotko

Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualue on perustettu vuonna 1990 ja se sijaitsee Vuosaaren lounaisosassa, Meri-Rastilassa. Alueen pinta-ala on 7,24 hehtaaria. Suojelualueen laajennusta on esitetty Helsingin kaupungin luonnonsuojeluohjelmassa 2015–2024.

Suojelun tarkoituksena on kasvillisuudeltaan ja linnustoltaan arvokkaan lehtoalueen monimuotoisuuden säilyttäminen ja lahopuujatkumon turvaaminen. Alueella täyttyvät luonnonsuojelulaissa mainitut luonnonsuojelualueen perustamisen yleiset edellytykset, kuten että alueella elää tai on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, elinyhteisö, luontotyyppi tai ekosysteemi. Ramsinniemen lehdosta tunnetaan muun muassa useita vaateliaita ja Helsingissä harvinaisia lehtojen putkilokasveja ja sieniä.

Luonnonsuojelualueen uudella hoito- ja käyttösuunnitelmalla mahdollistetaan alueen lisääntyvä virkistyskäyttö luontoarvot säilyttäen.

Määrärahan myöntäminen dniprolaisten lasten ja nuorten kesäleiritoimintaan

Kaupunginhallitus päätti myöntää 80 000 euroa kaupungin ukrainalaisen kumppanikaupunki Dnipron lasten ja nuorten kesäleirikulujen kattamiseksi. Tuella mahdollistetaan 30 dniprolaisen lapsen ja nuoren sekä näiden huoltajien ja ohjaajien osallistuminen kesäleireille Helsingin alueella tulevana kesänä.

Helsingin kaupunki on tukenut ukrainalaisia kaupunkeja eri tavoin sodan syttymisestä lähtien. Viime joulukuussa Helsinki allekirjoitti Dnipron kaupungin kanssa yhteistyösopimuksen. Erityisteemoina yhteistyössä ovat koulutus, lasten ja nuorten leirit, kaupunkisuunnittelu, turvallisuus ja varautuminen sekä hyvä hallinto.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.