Kaupunginhallitus esittää luonnonsuojelualueita Pakilanmetsään ja Fastholmaan

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.3. esittää Uudenmaan ELY-keskukselle luonnonsuojelualueiden perustamista Pakilanmetsään ja Fastholmaan. Kaupunginhallitus päätti lisäksi esittää valtuustolle kaavamuutosta Myllypuroon sekä Vartiokylän ala-asteen ja päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksymistä.
Kaupunginhallitus kokoontuu kaupungintalolla maanantaisin.
Kaupunginhallitus kokoontuu kaupungintalolla maanantaisin.

Kaupunginhallitus esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle luonnonsuojelualueiden perustamista Pakilanmetsään ja Fastholmaan, sekä vastaavien alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien hyväksymistä vuosille 2024–2033.

Pakilanmetsä sijaitsee Helsingin keskuspuiston pohjoisosissa, Tuomarinkylän ja Kaarelan kaupunginosien alueella. Suojelun tarkoituksena on arvokkaan metsäalueen monimuotoisuuden säilyttäminen. Pakilanmetsän sijainti metsäverkoston osana on tärkeä kohdassa, joka yhdistää eteläisen Keskuspuiston Helsingin pohjoisosan laajempiin metsäalueisiin ja edelleen ekologiseen verkostoon Vantaalle ja Espooseen.

Fastholma sijaitsee Vanhankaupunginlahden itärannalla Herttoniemen kaupunginosan ja Viikin Vanhankaupunginlahden välissä. Suojelun tarkoituksena on arvokkaan linnustokohteen ja Vanhankaupunginlahden suojavyöhykkeenä toimivan metsäalueen säilyttäminen. Alueeseen sisältyy myös vuoden 1914 linnoitusrakennelmiin kuuluvia muinaisjäännöksiä sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä.

Myllypuron terveysasemalle tulossa laajennus

Kaupunginvaltuusto esittää asemakaavan muutosta Myllypuroon. Kaavaratkaisu koskee Myllypuron keskustassa sijaitsevaa Myllypuron terveysaseman tonttia ja viereisiä alueita.

Kaavamuutos mahdollistaisi sen, että Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennus rakennetaan nykyisen rakennuksen ja Myllypurontien väliin. Alueelle on suunniteltu maanpäälliseltä osaltaan kuusikerroksinen terveys- ja hyvinvointikeskus nykyisen terveyskeskuksen laajennuksena. Laajennuksesta tulisi tärkeä osa julkisten rakennusten sarjaa Myllypurontiellä ja osa Myllypuron kehittyvää keskustaa.

Kaavaratkaisu etenee valtuuston käsittelyyn.

Vartiokylän ala-asteelle ja päiväkodille suunnitteilla uudisrakennus

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle Vartiokylän ala-asteen ja päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksymistä. Koulu toimii tällä hetkellä väistötiloissa.

Uudisrakennukseen on suunniteltu tilapaikat 700 oppilaalle ja 210 varhaiskasvatusikäiselle lapselle sekä 12:lle erityisryhmän oppilaalle. Rakennukseen on tarkoitus tulla ajanmukaisia tiloja henkilöstölle ja ruokahuollolle sekä yhteiskäyttöisiä tiloja asukas- ja iltatoimintaa varten. Hankkeen laajuus noin 11 276 brm² ja enimmäishinta noin 50 miljoonaa euroa.

Hankesuunnitelma etenee kaupunginvaltuustoon.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.