Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala uudelleenarvioi asioinnin tietojärjestelmä Astin jatkokehitystä

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala aloitti vuonna 2019 mittavan hankkeen, jossa tavoitteena oli toteuttaa uusi asioinnin järjestelmä koko toimialan palveluiden käyttöön. Asti-hankekokonaisuudessa on kehitetty varhaiskasvatuksen asiointipalveluita ja perusopetukseen hakeutumista. Astin parhaat toimintatavat jatkavat tulevissa hankkeissa.
Asti-hankekokonaisuudessa on kehitetty varhaiskasvatuksen asiointipalveluita ja perusopetukseen hakeutumista.
Asti-hankekokonaisuudessa on kehitetty varhaiskasvatuksen asiointipalveluita ja perusopetukseen hakeutumista.

 — Kun Asti-hankekokonaisuutta lähdettiin kehittämään vuonna 2019, oli tavoitteena luoda asioinnin kokonaisuus, joka kattaa kaupunkilaisen hakeutumisen kasvatuksen ja koulutuksen palvelujen piiriin aina varhaiskasvatuksesta toisen asteen opintoihin asti. Hanke käynnistettiin toimialan omana projektina, koska silloisissa markkinoilla olleissa asiointijärjestelmissä ei ollut tarjolla tarvittavia ominaisuuksia, kertoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas.
 
Vuosina 2019-2023 toteutetussa Asti-hankekokonaisuudessa yksinkertaistettiin esimerkiksi esiopetukseen hakeutumista niin, että esiopetuspaikkaa alettiin tarjota proaktiivisesti tekstiviestillä.  Palvelu palkittiin vuonna 2022 parhaana julkisena käyttäjälähtöisenä palveluna Euroopassa.  Nykyisin esiopetuspaikka tarjotaan sähköpostin kautta. Varhaiskasvatuksessa päiväkotien johtajien työmäärää helpotettiin toimipisteiden tietojen ylläpidon yksinkertaistamisella. Lisäksi hankekokonaisuudessa yksinkertaistettiin perusopetukseen hakeutumista ja parannettiin tietoturvaa. Kaiken kaikkiaan kuntalaisille on luotu keskitetympää ja laadukkaampaa asiointipalvelua.
 
Asti-hankekokonaisuuden uudelleenarviointi käynnistettiin syksyllä 2022. Järjestelmäkehityksen etenemisnopeus, IT-henkilöstön rekrytointihaasteet sekä markkinoilla olevien valmisratkaisujen kehittyvät ominaisuudet huomioiden päätettiin, että Asti-järjestelmän kehitystä ei jatketa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta. Hankekokonaisuuden alkuperäinen kustannusarvio vuonna 2019 oli noin 60 miljoonaa euroa. Hankekokonaisuudessa on käytetty kaupunkilaisten kasvatuksen ja koulutuksen palveluiden hakeutumisen helpottamiseen vuosina 2019-2023 noin 32 miljoonaa euroa. Nykyisen Astin toiminnallisuuksien käyttö jatkuu.

—Asti-hankekokokonaisuuden työstö on ollut haastavaa ja työllistänyt laajasti. Vaikka kaikkia suunniteltuja toiminnallisuuksia ei saatu toteutettua, olemme kuitenkin näiden neljän vuoden aikana pystyneet parantamaan kaupunkilaisten palveluja. Asti-hankkeessa tuotetut palvelut, prosessit ja toimintatavat pysyvät käytössämme ja niitä kehitetään myös tulevissa järjestelmäratkaisuissa.  Järjestelmäkokonaisuuden kehittämisessä on saavutettu nyt välietappi, ja teemme parhaillaan jatkosuunnittelua, Järvenkallas toteaa.