”Joka aamu on ollut kiva tulla töihin” – kaksi hyvinvoivaa työyhteisöä paljastaa hyvinvointinsa kulmakivet

Yhteisöllisyys, oman työn merkityksellisyys ja pitkä historia yhdessä. Siinä esimerkkejä hyvän työelämän tekijöistä, joita nousi esiin kahdessa sellaisessa työpaikassa, jotka saivat Helsingin kaupungin Fiilari-henkilöstökyselyssä keskiarvoa paremmat tulokset.
Mari Vaartio (vasemmalla) antaa muille työyhteisöille vinkiksi avoimuuden sekä kaikkien vahvuuksien huomioimisen. Hanna Blomqvist pitää tärkeänä suunnittelua, koska sen ansiosta on helppo toimia myös kiireessä. Kuva: Helsingin kaupunki.
Mari Vaartio (vasemmalla) antaa muille työyhteisöille vinkiksi avoimuuden sekä kaikkien vahvuuksien huomioimisen. Hanna Blomqvist pitää tärkeänä suunnittelua, koska sen ansiosta on helppo toimia myös kiireessä. Kuva: Helsingin kaupunki.

Viime vuoden lopulla tehtyyn Fiilari-kyselyyn vastasi yli 23 000 Helsingin kaupungin työntekijää. Henkilöstökyselyiden avulla seurataan henkilöstön hyvinvointia ja strategian mukaista uudistumista. Fiilari-kysely tehtiin nyt toista kertaa – edellisen kerran työntekijät vastasivat siihen vuonna 2021.

Fiilarissa tulokset raportoidaan kouluarvosanoina asteikolla 4–10, jossa 10 on paras. Kokonaisarvosanaksi koko kaupungissa tuli 7,7. Päiväkoti Hippaheikki-Kajuutta-Myrskyluodon 22 vastaajan arvosana oli 9,3 ja Kustaankartanon palvelukeskuksen seitsenhenkisessä yksikössä 9,1.

Meillä on täällä vahva yhteisöllisyys, kertoo lastenhoitaja Hanna Blomqvist päiväkoti Hippaheikistä.

Ja sitä kautta todella toimiva työkulttuuri ja rakenteet, komppaa varhaiskasvatuksen opettaja Mari Vaartio päiväkoti Myrskyluodosta.

Toistensa lähellä sijaitsevat liikuntapainotteiset päiväkodit Hippaheikki, Kajuutta ja Myrskyluoto muodostavat yhden yksikön, jossa on töissä noin 30 henkeä. Kolme päiväkotia jakautuu pienempiin tiimeihin. Päiväkodit myös auttavat toisiaan tarpeen tullen. Vaartio mainitsee vahvuutena myös sen, että pitkäaikaisia työntekijöitä on useampi.

Meillä on ymmärrystä siitä, että vuodet eivät ole samanlaisia. Ehkä meillä jossain tiimissä jokin vuosi on rankempi, mutta kun jaksaa tehdä kauemmin töitä, niin huomaa ettei jokainen vuosi ole yhtä haastava, Vaartio kertoo.

Yhteishenki oli kyselyssä tärkein työelämän laatuun vaikuttava asia. Se on vahvuus myös Kustaankartanon palvelukeskuksessa. Sosiaaliohjaaja Tuula Sillanpää ja fysioterapeutti Jenni Hämäläinen ovat olleet siellä töissä jo miltei parisenkymmentä vuotta.

Olemme tehneet pitkään sellaista työtä, josta kaikki nautimme. Joka aamu on ollut kiva tulla töihin. Työkaveritkaan eivät ole pelkästään työkavereita vaan pystymme juttelemaan asioista kuin asioista, kertoo Hämäläinen.

Vaikka jokaisella on niitä huonojakin päiviä, niin sen saa sanoa ääneen. Kunnioitamme toisiamme, eikä toisiin pureta huonoa oloa, Sillanpää jatkaa.
 

Jenni Hämäläinen (vasemmalla) painottaa, että omasta itsestään on hyvä pitää huolta ja että elämässä pitää olla muutakin kuin työ. Tuula Sillanpää vinkkaa, että työkavereiden kanssa jutustelu yhdistää. Kuva: Helsingin kaupunki
Jenni Hämäläinen (vasemmalla) painottaa, että omasta itsestään on hyvä pitää huolta ja että elämässä pitää olla muutakin kuin työ. Tuula Sillanpää vinkkaa, että työkavereiden kanssa jutustelu yhdistää. Kuva: Helsingin kaupunki

Merkityksellinen työ motivoi

Toiseksi eniten Fiilari-kyselyssä kaupungin työntekijät arvostivat työn merkityksellisyyttä. Kaikki vastaajat Hippaheikki-Kajuutta-Myrskyluodossa kokevat työllään olevan merkitystä.

Tämä työ on niin tärkeää ja se motivoi meitä, kertoo Blomqvist.

Työn merkityksellisyys lisääntyy, kun tavoitteet ovat kristallinkirkkaat. Emme halua olla paikallaan vaan haluamme kehittyä. Aina opimme uutta, kertoo Vaartio.

Blomqvistin ja Vaartion yksikössä työhyvinvointi on parempaa kuin kaupungin työyhteisöissä keskimäärin. 77 prosenttia heistä myös kokee palautuvansa työn rasituksesta seuraavaksi päiväksi, kun koko kaupungin laajuisesti vain 41 prosenttia työntekijöistä tuntee palautuvansa.

Stressaavia tilanteita on välillä ja tulee varmasti olemaankin, mutta pyrimme nopealla aikataululla vaikuttamaan näihin tilanteisiin, ettei kuormitus kasva liian suureksi, Vaartio kertoo.

Hän sanoo, että hyvän tuloksen takana ovat myös ainakin johtajan tuki ja kannustus, ratkaisukeskeisyys sekä se, että heillä kaikki kokevat, että työyhteisössä autetaan toisia ja onnistutaan yhdessä. Työhyvinvointiin vaikuttaa hänen mukaansa varmasti myös se, että työpäivän aikana he ulkoilevat ja liikkuvat paljon.

Onhan sitä kiirettä ja totta kai se näkyy, jos porukkaa on sairaana. Puhallamme yhteen hiileen ja mietimme mitä voisimme tehdä, Blomqvist puolestaan kertoo.

Palvelukeskukseen tulevat opiskelijat yllättyvät positiivisesti

Kustaankartanon palvelukeskuksessa työskentelevät Sillanpää ja Hämäläinen kertovat, että sote-alan haasteet näkyvät heidän työssään esimerkiksi siten, että työskentelyä ikääntyneiden kanssa ei ehkä nähdä kaikkein houkuttelevimpana vaihtoehtona.

Meille tulevat fysioterapian opiskelijat eivät ensisijaisesti ole ajatelleet, että he haluaisivat tulla työskentelemään ikääntyneiden kanssa. Se on aika hauskaa, että pystymme positiivisesti yllättämään heidät ja he ymmärtävät, että heidän mielikuvansa ikääntyneiden kanssa toimimisesta on rajoittunut. En itsekään ajatellut valmistuttuani, että alan työskennellä ikääntyneiden kanssa, Hämäläinen kertoo.

Sillanpää mainitsee, että työ ei myöskään ole samanlaista koko ajan, vaan omaa työtään pääsee muokkaamaan ja suunnittelemaan. 

Meihin luotetaan, hän sanoo.

Hämäläinen kertoo havaitsevansa joka päivä tekevänsä sellaista työtä, jolla on merkitystä.

Tässä työssä voi käyttää luovuutta ja omaa osaamistaan pystyy hyödyntämään laajasti, hän kertoo.

75 prosenttia vastaajista suosittelisi Helsinkiä työnantajana

Fiilari-henkilöstökyselyssä hyvä tulos oli esimerkiksi se, että 91 prosenttia kokee, että työyhteisössä autetaan toisia ja onnistutaan yhdessä. Kyselyssä tulee ilmi se, että osa voi hyvin mutta osa todella huonosti. 21 prosenttia vastaajista saa työhyvinvoinnista arvosanan 10, mutta 37 prosenttia arvosanan 4. Myönteistä taas on, että 75 prosenttia vastaajista suosittelisi Helsinkiä työnantajana ystävälleen.

On ilahduttavaa, että suositteluhalukkuus on jälleen kasvussa. Viime vuoden haasteet tekivät selvän loven henkilöstön luottamukseen ja sitoutumiseen, mikä on ymmärrettävää, mutta nyt olemme palaamassa normaalitilanteeseen, kertoo henkilöstöjohtaja Petri Lumijärvi.