Itäbaanan reitti uudelleentarkasteluun Herttoniemen teollisuusalueella

Pyöräliikenteen pääyhteyden suunnittelu Herttoniemen ja Itäkeskuksen välillä on edennyt. Jatkosuunnittelussa tullaan tarkastelemaan uudelleen Itäväylän vieressä kulkevaa reittivaihtoehtoa ja vertailemaan sitä aiemmin kaavailtuun Mekaanikonkadun reittiin välillä Valurinkatu-Roihuvuorentie. Kaupunkilaiset voivat kertoa mielipiteensä reittivaihtoehdoista kyselyssä 17.–30.8. välisenä aikana.
Kartta Itäbaanan linjausvaihtoehdoista.

Herttoniemen teollisuusalueella on suunnittelun aikana tarkasteltu kolmea eri reittivaihtoehtoa: Sahaajankadun, Mekaanikonkadun ja Itäväylän reittejä. Sahaajankatu oli alustavasti valittu soveltuvimmaksi reitiksi Itäbaanalle, mutta kadun tonttiliittymien suuri määrä ja pysäköinti tonttien rajavyöhykkeillä olisi heikentänyt pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden turvallisuutta. Myös kaupunkilaisilta ja sidosryhmiltä tullut palaute vaikutti siihen, että Mekaanikonkadun ja Itäväylän reittivaihtoehdot otettiin uudelleen tarkasteluun.

Mekaanikonkadun ja Itäväylän reitit on todettu toimiviksi

Mekaanikonkadun reitti tarjoaa suoran yhteyden alueen läpi ja kadulla kulkevalle baanalle on helppo liittyä mistä tahansa alueen kohteesta. Itäbaanan linjauksen myötä Mekaanikonkadulta poistuisi kadun varren pysäköintipaikat välillä Valurinkatu-Roihuvuorentie. 

Itäväylän varren reitti on todettu toimivaksi jo suunnittelun alkuvaiheessa. Korkeiden kustannusten ja yleiskaavassa osoitetun kaupunkibulevardin vuoksi sitä ei alkuun edistetty ensisijaisena vaihtoehtona. Muutokset kuitenkin realisoituvat todennäköisesti vasta vuosikymmenten jälkeen, jonka vuoksi myös Itäväylän reitti Itäbaanan linjaukseksi on otettu tarkemmin suunnitteluun.

Itäväylän varrella kaksi reittivaihtoehtoa

Baana kulkisi joko maantasossa Itäväylää mukaillen tai sillalla ja siltakannella. Maantasossa kulkeva reittivaihtoehto risteäisi muun liikenteen kanssa Muuntajankadun risteyksessä. Siltavaihtoehdossa välillä Valurinkatu-Roihuvuorentie ei olisi risteämisiä. Mikäli baana kulkisi sillalla ja siltakannella, tutkitaan tilan ottamisen mahdollisuutta Itäväylän ajokaistoista baanaa varten. Tilan ahtauden vuoksi Itäväylän varrelle ei baanan lisäksi mahtuisi jalankulun väylää.   

Suunnittelun aikana Itäbaanan reittivaihtoehdoista on keskusteltu asukkaiden ja Herttoniemen teollisuusalueen yrittäjien kanssa. Jatkosuunnittelun tueksi kaupunkilaisilta pyydetään näkemyksiä Mekaanikonkadun ja Itäväylän reittivaihtoehdoista. Kyselyyn voi vastata 17.–30.8. välisenä aikana osoitteessa: https://forms.office.com/e/juzB41dEG1(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Itäbaana on pyöräliikenteen pääreitti keskustan ja Itäkeskuksen välillä

Itäbaana muodostaa valmistuessaan pyöräliikenteen keskeisen yhteyden keskustan ja Itäkeskuksen välillä jatkuen myöhemmin edelleen kohti Östersundomia. Tällä hetkellä laaditaan yleissuunnitelmaa osuudesta, joka ulottuu Valurinkadun pohjoispäässä sijaitsevasta Itäväylän alikulusta Roihuvuorentien liittymään. Suunnitelmassa määritetään baanan linjaus, alustavat suunnitteluratkaisut sekä arvioidaan toteutuskustannukset ja suunnitelman vaikutukset. Itäbaanan muut osuudet suunnitellaan ja toteutetaan erikseen.