Hyppää pääsisältöön

Itäbaanan reitti tarkistettu Herttoniemen teollisuusalueella

Helsinki suunnittelee parhaillaan pyöräliikenteen pääyhteyttä Itäbaanaa Herttoniemen ja Itäkeskuksen välille. Herttoniemen teollisuusalueella reittiä suunnitellaan kulkemaan Mekaanikonkatua pitkin, aiemmin kaavaillun Sahaajankadun sijaan. Suunnitelmaa esitellään yleisölle 29. marraskuuta Stadin ammattiopistolla Roihuvuoressa.
Mekaanikonkadun reitti merkitty sinisellä värillä karttakuvaan.

Itäbaana muodostaa valmistuessaan pyöräliikenteen keskeisen yhteyden keskustan ja Itäkeskuksen välillä jatkuen myöhemmin edelleen kohti Östersundomia. Tällä hetkellä laaditaan yleissuunnitelmaa osuudesta, joka ulottuu Valurinkadun pohjoispäässä sijaitsevasta Itäväylän alikulusta Virvatulentien kohdalle. Suunnitelmassa määritetään baanan linjaus, alustavat suunnitteluratkaisut sekä arvioidaan toteutuskustannukset ja suunnitelman vaikutukset. Itäbaanan muut osuudet suunnitellaan ja toteutetaan erikseen. 

Itäbaana kulkee Herttoniemen teollisuusalueella Mekaanikonkatua pitkin 

Herttoniemen teollisuusalueelle on suunnittelun aikana tarkasteltu kolmea eri reittivaihtoehtoa: Itäväylän varressa kulkeva reitti, Mekaanikonkatua kulkeva reitti ja Sahaajankatua kulkeva reitti. Näistä kolmesta vaihtoehdosta Mekaanikonkatua kulkeva reitti on valittu Itäbaanan yleissuunnitelman linjaukseksi. 

Sahaajankatu oli alustavasti valittu soveltuvimmaksi reitiksi Itäbaanalle, mutta suunnittelun edetessä on todettu, että baanatasoinen yhteys Sahaajankadulla olisi vaikea toteuttaa. Osuudella on suuri määrä tonttiliittymiä ja alueella pysäköinti tonttien rajavyöhykkeellä heikentää pyöräliikenteen ja jalankulun turvallisuutta. Myös asukkaiden ja muiden sidosryhmien palaute vaikutti siihen, että vaihtoehtoiset linjaukset otettiin uudelleen tarkasteluun. 

Mekaanikonkatua kulkeva reitti tarjoaa suorimman yhteyden alueen läpi. Osuus on itsessään tasainen, mutta Valurinkadulla ja Roihuvuorentiellä jää merkittävät nousut reitin varrelle. Itäbaanan linjauksen myötä Mekaanikonkadulta tullaan poistamaan kadun varren pysäköintipaikat välillä Valurinkatu – Roihuvuorentie. 

Roihuvuorentien ja Virvatulentien välinen ns. Itäpolun osuus kulkee Itäväylän vieressä. Roihuvuoresta tulevaa Itäväylän ramppia lyhennetään ja muokataan turvallisemmaksi ja Itäväylän nopeusrajoitusta lasketaan baanalinjauksen läheisyydessä nykyisestä 80 km/h:sta 60 km/h:n. Suunnittelussa selvitetään myös, onko Itäpolun osuudella tarvetta puiden kaatamiselle.   

Baana voisi kulkea Itäväylän varrella tulevaisuudessa 

Itäväylän varrella kulkeva reitti on esitetty baanan linjaukseksi vuonna 2014 laaditussa Itäbaanan alustavassa yleissuunnitelmassa. Yhteys on toimiva, mutta sen kustannukset ovat korkeat. Erityisen hyvää tässä reitissä on sen tasaisuus ja se, että pyöräliikenne ei risteä teollisuusalueella muun liikenteen kanssa. 

Alustavassa yleissuunnitelmassa linjattu reitti Itäväylän varressa on tunnistettu parhaaksi vaihtoehdoksi, mutta korkeiden kustannusten sekä alueen kehityksen epävarman aikataulun vuoksi kaupunki lähtee edistämään Mekaanikonkadun linjausta. Mekaanikonkadun linjauksen edistämisellä taataan pyöräliikenteen reittien laatu ja jatkuvuus. Itäväylän varressa oleva linjaus on kuitenkin tavoitteena ja otetaan lähtökohdaksi, kun maankäyttö ja Itäväylä alkavat rakentua yleiskaavan mukaisesti. 

Tervetuloa yleisötilaisuuteen 29. marraskuuta 

Nyt suunniteltavaa osuutta esitellään tiistaina 29. marraskuuta 2022 klo 17.00–18.30 Stadin ammattiopistolla, osoitteessa Prinsessantie 2. Kaupunki toivottaa tervetulleeksi kaikki alueen asukkaat, yrittäjät sekä ohikulkijat tutustumaan suunnitelmaan ja keskustelemaan sen sisällöstä. 

Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua ennakkoon ja ne julkaistaan 22. marraskuuta osoitteessa: https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/pyoraily/pyorateiden-rakentaminen (kohdassa Katuosuudet, joita suunnittelemme parhaillaan) 

Helsingin suunnitelmissa on rakentaa koko kaupungin kattava baanaverkko. Baanat ovat laadukkaita pyöräliikenteen pääreittejä, jotka mahdollistavat suoran ja sujuvan pyöräliikenteen. Baanat yhdistävät suurimmat asuinalueet keskustaan ja muihin työpaikkakeskittymiin.