Huoma hurmasi piha- ja asuntosuunnittelullaan – Kruunuvuorenrannan asuinkorttelikilpailulle valittiin voittaja

Koirasaarentien varrella sijaitsevan korttelin arkkitehtuurikutsukilpailun voittajaksi on valittu ehdotus Huoma. Ehdotuksen tekijöiksi paljastuivat Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy ja Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy. Lisäksi tuomaristo päätti jakaa kunniamaininnan nimimerkille Stebu ja blomma.
Näkymä korttelipihalta. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy ja Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy
Näkymä korttelipihalta. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy ja Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy

Kruunuvuorenrannasta on rakentumassa monipuolinen ja kantakaupunkimainen asuinalue hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Koirasaarentien ja Haakoninlahdenkadun risteykseen on suunnitteilla noin 130 asunnon kortteli, jonka toteuttamista tutkitaan arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta.

Kulmatontille sijoittuvaan kortteliin numero 49338 tulee sekä Hekan vuokra-asuntoja että Helsingin Asumisoikeus Oy:n asuntoja. Kohteen rakennuttaa Helsingin asuntotuotantopalvelu (Att).

Suunnitteilla olevat asuinkerrostalot sijoittuvat näkyvälle paikalle alueen keskeisten katujen kohtaamispisteeseen. Katutiloihin rajautuvan korttelin sisään muodostuu suuri korttelipiha, jonka alle sijoittuvat yhteiset pysäköintitilat. Osa korttelipihasta jää maanvaraiseksi. Rinnetontti asetti erityisiä haasteita suunnittelulle.

Huomassa asunto- ja pihasuunnittelu oli kilpailun kärkeä. Piha jäsentyy tilankäytöltään luontevasti ja yhteisöllisyyttä tukien. Metsäinen puistikko hulevesien viivytysaltaineen muodostaa erityisen kauniin ja elämyksellisen sisääntulon pihalle. Se toimii myös alueellista identiteettiä luovana liittymänä istutettuun Stansvikinkallionkujan katuympäristöön”, toteaa kilpailijoiden tuomaristoon nimeämä edustaja, SAFA arkkitehti Selina Anttinen.

Kilpailun voittaneessa ehdotuksessa asuntojen kerrosala on noin 10 000 k-m2. Lisäksi katutasoon on suunniteltu noin 300 k-m2 liiketiloja.

”Ehdotus on asuntosuunnittelun osalta idearikas ja pitkälle viety. Asunnot ovat kauttaaltaan hyvin suunniteltuja ja pienasunnot oivaltavia. Selkeäpiirteisen massoittelun ja positiivisella tavalla koruttoman kokonaisotteen yhdistämisen taitavasti laadittuun pihasuunnitelmaan koettiin antavan parhaat edellytykset jatkosuunnittelulle”, Anttinen sanoo.

Arkkitehtuurikilpailun kohteena ollut kortteli sijoittuu entisen öljysataman alueelle, joka on pääosin jo aiemmin louhittua maastoa. Tontti sijaitsee Stansvikinkallion asemakaava-alueen pohjoisosassa, josta on varattu tontteja rakennuttajille noin 700 asunnon rakennuttamista varten. Muilta osin Stansvikinkallion asemakaava on parhaillaan uudelleenarvioitavana kaupunkistrategian mukaisesti, ja uutta asemakaavaa koskeva päätös tehtäneen alkuvuodesta 2024.

Arkkitehtuurikilpailussa suunnitellun korttelin rakentamisen on tarkoitus alkaa syksyllä 2024. Rakentaminen kestää noin kaksi vuotta.

Kilpailun tavoitteena oli löytää korttelille kaupunkikuvallisesti, arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti paras kokonaisratkaisu, joka täytti myös taloudellisuudelle, kestävyydelle sekä ympäristö- ja elinkaariominaisuuksille asetetut tavoitteet. Kilpailuun ilmoittautui ehdolle yhteensä 24 suunnitteluryhmää, joista neljä valittiin mukaan varsinaiseen kilpailuun. Kullekin kilpailuun kutsutulle, hyväksytyn kilpailuehdotuksen jättäneelle suunnitteluryhmälle maksettiin palkkiona 25 000 euroa.