Hiekkarannantien rakennustyöt sulkevat kadun ajoneuvoliikenteeltä

Etu-Töölön Hietaniemessä sijaitsevalla Hiekkarannantiellä rakennetaan uutta kunnallistekniikkaa ja uusitaan katurakenteita. Työt sulkevat Hiekkarannantien ajoneuvoliikenteeltä Eteläisen Hesperiankadun ja Hietaniemenkadun välillä toistaiseksi, ja bussit siirtyivät kulkemaan Hietakannaksentien kautta 23.1. lähtien. Jalankulun kiertoreitit on opastettu maastossa.
Hiekkarannantien katu-urakan työmaa-alue ja moottoriajoneuvojen kiertoreitti. Kuva: Helsingin kaupunki
Hiekkarannantien katu-urakan työmaa-alue ja moottoriajoneuvojen kiertoreitti. Kuva: Helsingin kaupunki

Rakennusurakassa mahdollistetaan tulevan kylpylähotellin vesihuolto, uusitaan maanalaista infraa sekä kehitetään jalankulkua Taivallahden alueella entistä turvallisemmaksi. Reitistöä parantamalla liitetään Taivallahden alue entistä selkeämmin osaksi Seurasaarenselän rantareitistöä. Muutoksilla edistetään myös ajoneuvoliikenteen sujuvuutta alueella.

Hietaniemenkadun päässä sijaitseva kääntöpaikka poistetaan käytöstä, ja koko Hiekkarannantien matkalle rakennetaan liikennesuunnitelman mukaisesti uusi esteetön jalkakäytävä parantamaan turvallisuutta. Jalkakäytävän rakentamisen johdosta ajorata laajenee osin myös vanhan venäläisen hautausmaan puistoalueelle, jonka osaksi poistettava kääntöpaikka maisemoidaan.

Ajoneuvoliikenteen sujuvuus paranee, kun uusitulla kadulla kohtaamistilanteisiin tulee lisää tilaa. Liittymäalueen kääntöpaikan poistaminen ja muuttaminen puistoksi parantaa jalankulun reittien turvallisuutta ja muuttaa kyseisen kohdan asemakaavan mukaiseksi.

Rakentaminen mahdollistaa Taivallahden ranta-alueen kehittämisen asemakaavan mukaisesti. Urakka on osa laajempaa Taivallahden kehittämistä. Vesihuolto- ja muut infratyöt mahdollistavat myös yksityisenä hankkeena rakentuvan kylpylähotellin toteutumisen Taivalsaareen.

Alueelle rakennetaan vaiheittain lähivuosina myös monipuolinen ja vehreä Sigurd Frosteruksen puistokokonaisuus, joka kiertää Taivalsaaren rantaa kohti Hietarannan uimarantaa. Puistoalue on avoinna kaikille ja se tullaan kytkemään kylpylähotellin piha-alueisiin.

Pilaantunutta maaperää kunnostetaan alueen aiemman käytön jäljiltä

Hiekkarannantien urakka-alueella tehdään myös alueen aiemmasta käytöstä johtuneen pilaantuneen maaperän kunnostamista. Alueen maaperässä olevassa rakennusjätteessä on todettu kahdessa tutkimuspisteessä asbestia, joka tulee poistaa alueelta.

Asbestin poistossa noudatetaan erityistä huolellisuutta ja se suoritetaan aidatun työmaa-alueen sisäpuolella. Työntekijät poistavat asbestia suojahaalareissa ja hengityssuojaimissa alueella, jossa sitä on todettu. Työstä ei aiheudu vaaraa ohikulkijoille. Pilaantuneen maaperän kunnostamista tullaan tekemään Hiekkarannantien alueen lisäksi jatkossa myös Taivalsaareen rakennettavalla puistoalueella.

Puustoa säilytetään ja uusitaan

Katutöiden vuoksi kaadetaan muutamia mäntyjä ja muuta reuna-alueen puustoa, kuten raitoja. Suunnittelun aikana tarkasteltiin eri vaihtoehtoja, jotta alueen nykyistä puustoa saatiin säilytettyä mahdollisimman paljon Hietaniemenkadun varrella.

Lähellä kadun reunaa kasvavien puiden säilyttämistä varten tehdään erikoisrakenteita. Mäntyjen juurialueella ei jouduta kaivamaan ja puiden läheisyydessä tien rakennekerroksia tehdään hieman kevennettyinä ja puita varoen. Hietaniemenkadun päästä puretaan kääntöpaikka ja alueelle istutetaan pensaita ja puita. Koko urakka-alueelle istutetaan 17 uutta mäntyä, joilla varmistetaan jatkossakin alueen mäntyvaltainen puusto.

Hiekkarannantien jalankulun väylien ja reittien parantamiseen tähtäävä katu-urakka valmistuu lokakuussa 2023. Pääurakoitsijana on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara. Työt perustuvat kaupunkiympäristölautakunnan 13.4.2021 hyväksymään katusuunnitelmaan.