Henkilökohtaisten avustajien lakkovaroitus 25.–31.5.2023

JHL on antanut henkilökohtaisten avustajien lakkovaroituksen ajalle 25.5.–31.5.2023.

Lakko koskee palkkaryhmään A kuuluvia avustajan tehtäviä. JHL on rajannut lakon ulkopuolelle tehtävät, joiden tekemättä jättäminen uhkaisi henkeä tai terveyttä.

Lakon piiriin kuuluu myös Helsinki.

JHL:n aiemmin käynnistämät lisätyön, ylityön ja vuoronvaihtojen kiellot sekä hakusaarto jatkuvat toistaiseksi. JHL on lisännyt uusina toimina työtaistelujen piiriin myös pitkiä työvuoroja koskevat sopimukset, matka-ajan työ- ja lepoaikojen poikkeusten sopimukset sekä ylityökorvauksesta poikkeamista koskevat sopimukset.

Toimi näin, jos lakko alkaa

Jos käytössäsi on henkilökohtaisen avun palveluseteli, käytä sitä. Myös omaisesi voi toimia henkilökohtaisena avustajanasi lakon aikana.

Ole yhteydessä omaan sosiaalityöntekijääsi, jos tarvitset henkilökohtaisen avun palveluseteliä avustajasi sijaistamiseen.

Jos omaisesi toimii lakon aikana avustajanasi, ole työtuntien toteutumisen jälkeen palkanmaksuun liittyvistä asioista tarvittaessa yhteydessä henkilökohtaisen avun sosiaaliohjaajiin, p. 09 310 22279, 09 310 39373 tai 09 310 45939.