Helsinki palkittiin kahdesta green deal -sopimuksesta

Kestävän kehityksen toimikunta, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Ympäristömerkintä Suomi palkitsivat 12. kesäkuuta vuoden 2023 parhaat kestävän kehityksen sitoumukset. Yksi tunnustuksen saaneista on Helsingin kaupunki.
Lapsia ja aikuisia päiväkodissa.
Kuva: Antti Nikkanen

Helsinki palkittiin kahdesta green deal -sopimuksestaan sekä sopimusten tiimoilta tehdystä kehitystyöstä. Kaupunki on liittynyt kyseisiin sopimuksiin vuonna 2020. Palkittavat edistävät toiminnallaan muutosta kohti sosiaalista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä.

Haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa -sopimuksen tavoitteena on julkisten hankintojen kautta vähentää lasten altistumista haitallisille aineille varhaiskasvatuksen ympäristössä. Myös pohjoismaisen ympäristömerkinnän saaneiden tuotteiden ja palveluiden hankintaa on lisätty.

Päästöttömien työmaiden green deal -sopimuksessa Helsinki on sitoutunut tavoittelemaan toimivaa ja viihtyisää kaupunkiympäristöä, jossa työmaiden vaikutukset viihtyisyyteen ja terveyteen on minimoitu. Helsingissä on vuosittain käynnissä satoja rakennushankkeita, joissa hiilidioksidipäästöjen lisäksi haittoja aiheuttavat esimerkiksi pienhiukkaspäästöt, melu ja pöly. Tavoitteena on pienentää työmaiden päästöjä merkittävästi.

Sitoumus2050-palveluun tehdyt vapaaehtoiset kestävyyssitoumukset ovat kestävän kehityksen toimikunnan ja sen yhteistyökumppanien keino kutsua kaikki mukaan edistämään kestävää kehitystä. Sitoumus2050-palvelu kokoaa yhteen laajan joukon kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia edistäviä sitoumuksia ja ministeriöiden ja toimialojen välisiä green deal -sopimuksia.

Vuoden 2023 vaikuttavimmat sitoumukset ja green deal -sopimukset palkittiin Suomen kestävän kehityksen toimikunnan ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan järjestämässä Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus -seminaarissa. Palkinnot jakoi ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.