Helsinki kouluttaa henkilöstöä lapsen oikeuksista

Henkilöstön täydennyskoulutus lapsen oikeuksista on yksi Helsingin kehittämiskohteista Suomen Unicefin koordinoimassa Lapsiystävällinen kunta -työssä, jossa Helsinki tavoittelee Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta. Helsinki hyödyntää koulutuksissa kansallisen lapsistrategian tuottamaa verkkokoulutuskokonaisuutta, joka sisältää johdannon lapsen oikeuksiin, kohderyhmäkohtaisia ja ilmiöpohjaisia koulutuksia.
Kaksi lasta leikkii liukumäen luona.
Kuva: Laura Oja.

Lasten ja nuorten parissa työskentelevät kuten varhaiskasvatuksen henkilöstö, opettajat, nuorisopalvelujen ja lastensuojelun työntekijät saavat täydennyskoulutusta lapsen oikeuksista. Lasten kanssa ja lasten asialla työskentelevillä ammattilaisilla on tärkeä rooli lapsen oikeuksien täysimääräisessä ja aktiivisessa toteuttamisessa.

Suomeen valmistui ensimmäinen kansallinen lapsistrategia kaksi vuotta sitten. Toimeenpanosuunnitelman suurin toimenpide, lapsen oikeuksien maksuton verkkokoulutus ammattilaisille, julkaistiin 16.2.2023. Helsinki on osallistunut koulutuksen suunnitteluun. Lapsen oikeuksia koskevasta koulutuksesta Suomessa ovat vastanneet pääsääntöisesti kansalaisjärjestöt omana toimintanaan, mikä ei ole riittävää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteiden toteuttamiseksi.