Helsinki kehittää suunnitelmallisesti kaupungin vierailijakokemusta

Helsingin kaupunki kehittää kaupungin vierailijakokemuksen johtamista. Työn tavoitteena on tunnistaa kaupungin olennaiset vierailijaprofiilit ja asiakaspolut sekä parantaa matkailun ja tapahtumien vaikuttavuutta ja painoarvoa kaupungin strategisissa suunnitelmissa ja kehittämistoimenpiteissä.
Helsingille on tärkeää tuottaa kävijöille unohtumattomia, erottuvia ja sujuvia kokemuksia Helsingin houkuttavuuden lisäämiseksi.  Kuva: Jussi Hellsten
Helsingille on tärkeää tuottaa kävijöille unohtumattomia, erottuvia ja sujuvia kokemuksia Helsingin houkuttavuuden lisäämiseksi. Kuva: Jussi Hellsten

Vierailijakokemuksen kehittämistyössä huomioidaan vahvasti kestävän matkailun ja tapahtumien tavoitteet sekä ohjataan Helsingin vierailijoita entistä vastuullisempiin valintoihin. Kehittämistyön tavoitteena on lisätä Helsingissä vierailevien matkailijoiden tyytyväisyyttä, uskollisuutta ja suositteluhalukkuutta.

Helsinki on julkaissut Matkailun ja tapahtumien toimintaohjelman vuosille 2022–2026. Toimintaohjelmassa elävä kaupunkikulttuuri tapahtumineen ja matkailijoineen on nostettu keskeiseksi kaupungin elinvoimaisuutta ja hyvinvointia edistäväksi strategiseksi painopisteeksi. Helsingin vierailijakokemuksen johtamismallin kehittäminen on myös yksi toimintaohjelman tavoitteista. Työn tuloksena Helsinki haluaakin tunnistaa kaupungin olennaiset vierailijaprofiilit ja -polut sekä niiden kehittämiskohdat.

Helsinki haluaa tunnistaa kaupungin vierailijaprofiilit ja kehittää niiden asiakaspolkuja

Johtamismallin kehittämisellä luodaan pohjaa sille, miten Helsinki voi parantaa matkailijoiden kokemusta kaupungista toimialat ylittävästi ja yhdessä yksityisen sektorin kanssa. Tavoitteena on ymmärtää nykyistä paremmin, millaista tiedolla johtamisen mahdollistavaa dataa Helsingin vierailukokemukseen liittyen on jo olemassa ja kuinka sitä voidaan yhdessä hyödyntää. Tulevaisuuden työkaluksi laaditaan myös vierailijakokemusta seuraava mittaristo.

- Vierailijakokemusta kehittämällä luodaan alueen matkailu- ja tapahtuma-alojen yrityksille ja muille toimijoille hyvä toimintaympäristö. Samalla edistetään myös toiminnan kannattavuutta, toteaa Helsingin matkailupäällikkö Nina Vesterinen.

Kehittämistyöhön kutsutaan mukaan myös kaupungin kumppaneita

Vierailijakokemuksen kehittämistyötä tekee Business Helsingin Matkailu ja kohdepalvelut -yksikkö ja sen kumppaniksi on valittu kaupunkimuotoiluun erikoistunut muotoiluyritys Digitalist. Yhteiseen kehittämistyöhön kutsutaan mukaan Helsingin tärkeitä yhteistyökumppaneita, ensisijaisesti Helsingin tekijät -verkostosta. Helsingin tekijät -verkosto on joukko sitoutuneita ja motivoituneita matkailun ammattilaisia, jotka haluavat yhdessä kehittää Helsingin matkailua ja hyötyä sen kehityksestä myös itse.

Helsingin vierailijakokemuksen kehittämistyön kohderyhmiä ovat kaupungin eri tahot, matkailu- ja tapahtumatoimialojen organisaatiot sekä matkailijoiden saapumisen mahdollistavat liikenneyhteyksien tuottajat.

- Helsinki kilpailee vierailijoista muiden eurooppalaisten kaupunkien kanssa. On tärkeää tuottaa kävijöille unohtumattomia, erottuvia ja sujuvia kokemuksia Helsingin houkuttavuuden lisäämiseksi. On hienoa, että Helsinki muotoilun hyödyntämisen edelläkävijäkaupunkina ryhtyy johtamaan vierailijakokemusta systemaattisesti, tavoitteellisesti ja ennen kaikkea ihmislähtöisesti, iloitsee Digitalistin palvelumuotoilujohtaja Mikko Koivisto.

Vierailijakokemuksen kehittämistyö aloitetaan kaupungin lähtötilanteen kartoittamisella ja riittävän Helsinki-tasoisen asiakaskokemusdatan keräämisellä. Joulu-maaliskuun aikana kiteytetään yhteistyökumppaneiden kanssa työlle asetettujen tavoitteiden konkreettisia toteuttamismuotoja useassa työpajassa. Alkuvuonna 2023 testataan asiakaspolkuja ja johtamismalli valmistuu huhtikuussa 2023.

Lisätietoja:

Matkailun- ja tapahtumien toimintaohjelma 2022–2026 

Helsingin tekijät -verkosto