Helsingin matkailun verkostoyhteistyö kutsuu matkailualan yrittäjiä yhteen

Helsinki haluaa tukea matkailualan yrittäjiä tarjoamalla mahdollisuuden yhteistyöhön muiden alan toimijoiden kanssa Helsingin tekijät -kumppaniverkostossa.
Matkailuverkosto.

Matkailu on ollut murroksessa. Helsingin kaupunki haluaa tukea matkailualan yrittäjiä tarjoamalla mahdollisuuden yhteistyöhön muiden alan toimijoiden kanssa Helsingin tekijät -kumppaniverkostossa. Kumppanuustyö tarjoaa matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alojen toimijoille laajan sisältökokonaisuuden, työkaluja oman toiminnan kehittämiseen sekä kattavat mahdollisuudet verkostoitumiseen.

“Helsingin tekijät on joukko sitoutuneita ja motivoituneita matkailun ammattilaisia, jotka haluavat yhdessä kehittää Helsingin matkailua ja hyötyä samalla sen kehityksestä itsekin. Helsingin matkailun vahvuus on se, että ongelmiin etsitään ratkaisuja yhdessä, yksin puurtamisen sijaan”, kiteyttää verkostoyhteistyön asiantuntija Juha Riehunkangas Helsingin kaupungilta.

Aamukahveilla kerrotaan matkailualalle oleellisista tapahtumista, koulutuksista ja työpajoista

Verkoston ensimmäinen syksyn tapaaminen järjestettiin aamukahvitilaisuutena keskiviikkona 7.9.2022. Tilaisuudessa käytiin tiivis keskustelu Helsingin matkailun nykytilasta ja tulevaisuudesta. Yhteinen mielipide oli, että Helsingin matkailun toimijoiden yhteistyötä tulee kehittää ja tiivistää sekä toisaalta saada myös uusia tekijöitä alalle. Helsingin tekijät -verkosto haluaakin rohkaista matkailualan yrityksiä liittymään mukaan toimintaan.

Syksyllä 2022 järjestetään joka toinen viikko pidettävien aamukahvien lisäksi kaksi verkostotapaamista. Tapaamisissa kuullaan herätteleviä puheenvuoroja ja kerrotaan matkailualalle oleellisista tapahtumista, koulutuksista ja työpajoista, joita syksylle 2022 on tiedossa runsain mitoin. Jokainen mukaan lähtevä uusi yritys saa yhdellä kertaa niin yhteyden kollegoihin kuin myös ohjausta toimintansa kehittämiseen. Liity siis mukaan verkostoon jo tänään.

“Yritysten hyvinvointi on Helsingin hyvinvointia, ja Helsingin kaupunki haluaa tehdä kaikkensa, jotta matkailuyritykset säilyisivät elinvoimaisina ja jatkaisivat kasvuaan. Helsinki haluaa jatkossakin kehittää ja edistää kestävää ja älykästä matkailua sekä tehdä kansainvälistä markkinointia ja myyntiä yhdessä kumppaneiden kanssa. Yhdessä olemme enemmän!” tiivistää Helsingin kaupungin matkailupäällikkö Nina Vesterinen.

Lisätietoa verkostosta ja siihen liittymisestä täältä. Matkailuverkoston yhteyshenkilö Juha Riehunkangas juha.riehunkangas(a)hel.fi.

Uutisen kuva: N2 Albiino / Helsinki Partners.