Helsinki jatkaa vahvaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä

Helsingin kaupunki on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa palveluidensa ja toimintansa kehittämisessä. Edistymistä arvioidaan vuosille 2022-2025 tehdyn suunnitelman pohjalta. Suurin osa toimenpiteistä on toteutunut vähintään osittain jo kauden puolivälissä.
Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki on yksi kaupungin strategian painopistealueista. Kuva: Jussi Hellsten
Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki on yksi kaupungin strategian painopistealueista. Kuva: Jussi Hellsten

Palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on edistää kuntalaisten oikeuksien toteutumista arjessa. Tällä tarkoitetaan taustoiltaan ja ominaisuuksiltaan moninaisten kaupunkilaisten syrjimätöntä pääsyä palveluihin ja yhdenvertaista kohtelua kaupungin palveluissa ja toiminnassa. Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki on yksi kaupungin strategian painopistealueista.

Suunnitelma sisältää lähes sata toimenpidettä. Kauden puolivälissä suunnitelman toteutus on jo edennyt mallikkaasti: noin kaksi kolmasosaa toimenpiteistä on toteutunut ainakin osittain.  

Henkilöstön osaamista vahvistettu

Hyviä esimerkkejä käytännön edistysaskelista ovat esimerkiksi perusopetuksen oppilaiden mahdollisuus ilmoittaa häirinnästä ja syrjinnästä anonyymisti sekä uimahallien henkilöstölle laadittu ohjeistus sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta asiakastyössä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on otettu käyttöön työkaluja lähisuhdeväkivallan varhaisempaan tunnistamiseen ja avun tarjoamiseen. Kaupungin henkilöstön osaamista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteemoissa on vahvistettu eri puolilla kaupunkiorganisaatiota.

– Helsingille on tärkeää, että jokainen voi kokea kaupungin omakseen. Yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa edistävät teot tukevat monimuotoisen väestömme osallisuutta ja hyvää arkea. Siksi on hienoa nähdä suunnitelman toimeenpanon etenevän toivotusti, iloitsee osallisuusjohtaja Johanna Seppälä.  

Kaupunginhallitus merkitsi palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman väliraportin tiedoksi kokouksessaan 5. helmikuuta. Näkymä suunnitelmakauden loppuun on hyvin myönteinen: lähes kaikkien suunnitelman toimenpiteiden ennakoidaan toteutuvan. Osa toimenpiteistä on aikataulutettu toteutettaviksi vasta kauden jälkimmäisellä puoliskolla vuosina 2024-2025.