Helsinki jatkaa elinkeinopoliittisten tavoitteiden edistämistä vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto tutustui kokouksessaan 18.3.2024 tilannekatsaukseen kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2023. Vaikka toimintaympäristössä koettiin haasteita, onnistui kaupunki edistämään useita keskeisiä painopisteitä.
Yrittäjyys on tärkeää työllisyyden kannalta. Asiakkaita ja henkilökuntaa helsinkiläisessä parturiliikkeessä. Kuva: Eweis, Yehia
Yrittäjyys on tärkeää työllisyyden kannalta. Asiakkaita ja henkilökuntaa helsinkiläisessä parturiliikkeessä. Kuva: Eweis, Yehia

Tilannekatsauksessa käsitellään laajasti kaupungin elinkeinopoliittisia toimenpiteitä ja toimintaympäristön muutoksia. Vuotta 2023 voidaan edelleen pitää yhtenä koronapandemiasta alkaneesta poikkeusvuodesta. Venäjän hyökkäyssota, korkea inflaatio ja korkojen nousu ovat aiheuttaneet talouteen huomattavaa epävarmuutta. Katsauksen mukaan Helsingillä ja helsinkiläisellä elinkeinoelämällä on kuitenkin hyvät mahdollisuudet kasvaa tulevaisuudessa. Kaupunki on panostanut yritysten kilpailukyvyn tukemiseen, startup-toiminnan edistämiseen sekä työllisyystilanteen parantamiseen. Helsinki pyrkii aktiivisesti houkuttelemaan uusia yrityksiä, osaajia ja investointeja. Samalla kaupunki edistää kestävää matkailua, kulttuuria ja tapahtumia vahvistaen vetovoimaansa kansainvälisesti.

Elinkeinojaosto käsitteli myös katsauksen Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteistyöstä eräiden työvoimapalveluiden järjestämisestä 1.1.2025 alkaen. Työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille vuoden 2025 alusta. Mainitut kaupungit tulevat sopimaan yhteistyöstä työnantaja- ja henkilöasiakaspalveluiden ja työvoimapalveluhankintojen järjestämisestä. Yhteistyöllä halutaan varmistaa alueen työnantajille sujuvat palvelut sekä työnvälityksen onnistuminen. Yhteistyössä hankittavia palveluita ovat muun muassa valmennuspalvelut, työvoimakoulutukset ja työ- ja toimintakyvyn arvioinnit. Lisäksi perustetaan yhteistyöryhmiä varmistamaan tehtävien sujuva toteutus ja koordinointi kaupunkien välillä.

Elinkeinojaosto merkitsi molemmat katsaukset tiedoksi.

Lisäksi jaosto päätti jatkaa yhteensä kolme tonttivarausta, jotka kohdistuvat Salmisaareen ja Jätkäsaareen.
 

Kaikki kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan elinkeinojaoston asiakirjat -sivulla.

Elinkeinojaoston seuraava kokous on maanantaina 8. huhtikuuta 2024.

Taustatietoa
 

Elinkeinojaosto on strateginen, laajoja linjauksia määrittelevä toimielin, jolla on merkittävä ohjausrooli kaupungin elinkeinopolitiikassa. Elinkeinojaoston puheenjohtajana toimii pormestari Juhana Vartiainen.