Helsinki järjestää kilpailun Tulli- ja pakkahuoneen myymiseksi ja kehittämiseksi

Helsingin kaupunki käynnistää hintakilpailun Katajanokalla sijaitsevan Tulli- ja pakkahuoneen myymiseksi ja kehittämiseksi. Kilpailun tavoitteena on löytää rakennukselle korkealaatuinen ja toteuttamiskelpoinen kokonaisratkaisu, jossa rakennus kehitetään uuteen käyttöön. Kaupunkiympäristölautakunta päättää kilpailuohjelman hyväksymisestä kokouksessaan 24. tammikuuta 2023.
Tulli- ja pakkahuone Katajanokalla. Kuva: Antti Pulkkinen
Tulli- ja pakkahuone Katajanokalla. Kuva: Antti Pulkkinen

Kilpailulla haetaan rakennukselle uusi omistaja, jolla on edellytykset kunnostaa ja kehittää rakennusta. Kilpailu ratkaistaan tarjotun hinnan perusteella.

Rakennuksen suojeluarvot ovat lähtökohta kehittämiselle

Gustaf Nyströmin suunnittelema Tulli- ja pakkahuone valmistui vuonna 1901. Rakennus oli jo valmistuessaan rakennustaiteellisesti ansiokkaaksi arvostettu ja sillä on tärkeä asema Suomen 1800-luvun lopun arkkitehtuurikehityksen ilmentäjänä. Kaksikerroksiseen rakennukseen sijoittui alun perin sekä kylmää että lämmintä pakkahuone- eli tullivarastotilaa, tullikamari sekä liikennekonttorin työskentely- ja asiakastilat.

Tulli- ja pakkahuone on kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti arvokas rakennus, joka tullaan suojelemaan tulevassa asemakaavassa. Rakennuksen suojeluarvot ovatkin lähtökohta sen kehittämiselle sekä tulevalle käytölle.

Kilpailulla haetaan rakennuksen kehittämiseen monipuolista konseptia ja rakennukseen soveltuvia toimintoja, jotka voivat olla esimerkiksi toimisto- ja työskentelytiloja, ravintoloita, liiketiloja, kokoontumistiloja tai taiteen ja kulttuurin tiloja.  Vähintään ensimmäiseen kerrokseen tulee sijoittaa kaupunkilaisille avoimia palveluita. Saapuneiden kilpailuehdotusten joukosta valitaan arvioinnissa jatkoon hintakilpailuun ne, joiden konseptisuunnitelmat täyttävät kilpailuohjelman valintakriteerit sekä konseptille asetettavat vähimmäisvaatimukset. Kriteerit täyttävien ehdotusten osalta avataan hintatarjoukset tontin ja rakennuksen osalta.

Sisätiloja Tulli- ja pakkahuoneella. Kuva: Antti Pulkkinen
Sisätiloja Tulli- ja pakkahuoneella. Kuva: Antti Pulkkinen

Kilpailun aikataulu

Kilpailu käynnistyy, kun kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt hakuohjeen ja kilpailun järjestämisen. Kilpailun hakuaika päättyy tämänhetkisen aikataulun mukaan 28.4.2023.

Tavoitteena on, että kaupunkiympäristölautakuntaan tuodaan päätösesitys kilpailun ratkaisemisesta sekä kilpailualueen luovutuksen periaatteista loppuvuonna 2023. Päätöksen jälkeen kilpailun voittajan kanssa allekirjoitetaan esisopimus tontin luovutuksesta sekä rakennuksen kaupasta. 

Asemakaavan muutos käynnistyy osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla (nähtävilläoloaika 27.2.−17.3.2023) ja jatkuu yhteistyössä kilpailun voittajan kanssa kilpailualueen esisopimuksen tultua voimaan. Kaavan sisältö laaditaan kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta. Tavoitteena on, että asemakaavaehdotus voidaan tuoda kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn vuoden 2025 aikana.