Helsinki haluaa rakentaa ulkoliikuntapaikkojen varastorakennuksia uudelleenkäytetyistä materiaaleista – suunnittelukilpailun voitti kilpailutyö Lippa

Helsingin kaupunki on järjestänyt Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen kanssa rakentamisen kiertotaloutta edistävän Closing Loops -suunnittelukilpailun. Kilpailussa etsittiin konseptia helsinkiläisten ulkoliikuntapaikkojen varastorakennukselle, jonka rakentamiseen voitaisiin käyttää kaupungin omista purkukohteista saatavia rakennusosia ja -materiaaleja. Voittajaksi valittiin kilpailutyö Lippa, jota tuomaristo kuvasi rakenteen ja kaupunkikuvan osalta kehityskelpoiseksi sekä uudelleenkäytettäviä rakennusosia jäsennellysti hyödyntäväksi kokonaisuudeksi.
Closing Loops -suunnittelukilpailun voittajaksi valittiin kilpailutyö Lippa. Kuva: Markus ja Johanna Saarela
Closing Loops -suunnittelukilpailun voittajaksi valittiin kilpailutyö Lippa. Kuva: Markus ja Johanna Saarela

Helsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston Closing Loops -kilpailuun saatiin yhteensä 12 ehdotusta. Toisen ja kolmannen palkintosijan jakoivat kilpailuehdotukset Helma ja Jatkoerä. Kunniamaininnan saivat lisäksi työt 1+z ja Säilö. Kilpailun tulokset julkistettiin Helsingin kaupunkiympäristötalossa 2.3.

Uusi varastokonsepti vastaamaan ulkoliikuntapaikkojen tarpeisiin

Closing Loops -suunnittelukilpailussa etsittiin elinkaareltaan vähähiilistä, resurssipihiä sekä arkkitehtonisesti laadukasta ja toiminnallista varastokonseptia. Tavoitteena oli löytää monistettava ratkaisu korvaamaan Helsingin liikuntapaikoilla väliaikaisesti varastoina käytettäviä merikontteja, jotka eivät nykyisellään tarjoa riittäviä varastotiloja liikuntapaikoilla tarvittaville työkoneille ja välineille.

- Liikunta-alueilla tarvittavia kausikalusteita ja -välineistöä, kunnossapidon tarvikkeita ja varusteita sekä koneiden lisälaitteita joudutaan säilyttämään osittain merikonteissa tai ulkona pressuilla suojattuna. Kiertotalouden klusteriohjelma tarjosi mahdollisuuden tutkia, soveltuisivatko puretut rakennusosat uusien varastojen rakentamiseen. Kilpailuehdotuksissa ulkoliikuntapaikkojen tarpeet ja varastojen toiminnallisuus oli huomioitu varsin hyvin, kertoo Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tilapalvelujen projektipäällikkö Hannu Airola.

Kilpailun tuomaristo arvioi Closing Loops -suunnittelukilpailun tasoa korkeaksi. Ensimmäisen palkintosijan saanutta Lippa-varastoa tuomaristo kuvasi arkkitehtuuriltaan selkeälinjaiseksi ja erilaisten materiaalivirtojen hyödyntämisen kannalta joustavaksi. Varastotoimintoja ja käyttäjien tarpeita oli tarkasteltu työssä huolellisen pohjapiirustuksen avulla. Työryhmään kuuluvat Aalto-yliopiston opiskelijat Johanna Saarela ja Markus Saarela.

Tuomariston puheenjohtajana toimineen Aalto-yliopiston arkkitehtuurin apulaisprofessori Antti Lehdon mukaan voittajatyö Lippa on uudelleenkäyttöön perustuva ja arkkitehtonisesti puhutteleva rakennus, joka kestää aikaa ja toimii erilaisissa ympäristöissä. Lipan julkisivua rytmittävät metalliverhous, puupilarit ja puiset väliovet. Yläosan nauhaikkuna tuo varastotiloihin luonnonvaloa. Ehdotuksessa hyödynnetään uudelleenkäytettyä betonia, puuta ja metallia niin julkisivuverhouksessa kuin runko-osissakin.

Helsingin kaupungin tavoitteena on suunnitella ja rakentaa voittajakonseptiin pohjautuva ensimmäinen pilottivarasto seuraavan puolentoista vuoden aikana. Suunnittelu halutaan toteuttaa yhteistyössä voittajaehdotuksen takana olevien opiskelijoiden kanssa.

Kiertotalous tärkeä teema luonnonvaroja säästävässä rakentamisessa

Uudelleenkäytettäviä rakennusmateriaaleja tuotiin kilpailuehdotuksissa esille monipuolisesti. Osassa ehdotuksista suunnittelun lähtökohtana olivat materiaalit, toisissa julkisivujen ilme. Erityisesti palkintosijoille päässeissä konsepteissa tuomaristo tunnisti selvää jatkokehityksen ja monistettavuuden potentiaalia.

- Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö on tärkeä tutkimusteema, joka liittyy vähähiilisen ja luonnonvaroja säästävän rakentamisen kehittämiseen. Closing Loops -kilpailuun saaduissa ehdotuksissa ilahdutti poikkeuksellisen haastavaan suunnittelutehtävään saatujen erilaisten ratkaisujen määrä ja ehdotusten korkea laatu, arkkitehtuurin apulaisprofessori Antti Lehto kiittelee.

Helsinki edelläkävijä rakentamisen kiertotaloudessa

Helsinki kaupunki haluaa kaupunkistrategiansa mukaan vahvasti panostaa innovaatioiden testaamiseen, kehittämiseen, pilotointiin ja skaalaamiseen aidossa kaupunkiympäristössä. Purkumateriaalin uudelleenkäyttöön liittyviä kysymyksiä ratkotaan Helsingin kiertotalouden klusteriohjelmassa erilaisten kokeilujen ja pilottien avulla. Aalto-yliopiston kanssa järjestetty Closing Loops -suunnittelukilpailu on yksi klusteriohjelman hankkeista, joissa tehdään yhteistyötä kiertotalouden edistämiseksi yritysten, tutkimuslaitosten ja kaupungin toimialojen kanssa.

- Kaupunki haluaa olla mukana ratkaisemassa isoja globaaleja haasteita, kuten ilmastonmuutosta ja luonnonvarojen liikakäyttöä. Kiertotalouden klusteriohjelmassa voimme toteuttaa uusia kiertotalouden mukaisia malleja rakentamisessa ja sitä kautta kirittää alan liiketoimintaa. On hienoa, että opiskelijoita kiinnostaa perinteistä poikkeavat suunnittelukilpailut, sanoo Business Helsingin yrityspalvelut-yksikön päällikkö Paula Miettinen.

Closing Loops -kilpailun työt ovat esillä Helsingin kaupunkiympäristön toimialan tiloissa Kalasatamassa (Työpajankatu 8, 00580 Helsinki) perjantaista 3.3. alkaen koko kevään ajan.