Helsingissä valmistui yli 8 000 asuntoa vuonna 2023 – rakentamisen heikentynyt suhdanne heijastui erityisesti rakennuslupiin

Uusista projektialueista asuntoja valmistui runsaasti Pasilaan ja myös Jätkäsaareen sekä Kalasatamaan keskittyi uutta asuntotuotantoa. Vuoden 2023 lopulla Helsingissä oli rakenteilla noin 7000 asuntoa.
 Aloitettua asuntotuotantoa sijoittui eniten Kalasatamaan ja Jätkäsaareen. Kuva: Tero Pajukallio
Aloitettua asuntotuotantoa sijoittui eniten Kalasatamaan ja Jätkäsaareen. Kuva: Tero Pajukallio

Helsingin Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmassa (AM-ohjelma) on määritelty vuotuiseksi asuntotuotantotavoitteeksi 8 000 asuntoa vuodesta 2023 alkaen. Kaupunkiin valmistui vuoden aikana 8 179 asuntoa ja vuotuinen asuntotuotantotavoite ylitettiin. Rakentamisen heikentynyt suhdanne näkyi asuntoaloituksissa edellisvuoden tapaan, ja nyt luvitettuja asuntoja oli kahta edellisvuotta merkittävästi vähemmän. Vuoden aikana aloitettiin 5 027 asunnon rakentaminen ja rakennusluvitettuja asuntoja oli 4 401 (kuvio 1).  

- Rakenteilla olevien asuntojen määrä on laskenut ja vuoden 2023 lopussa kaupungissa oli rakenteilla noin 7 000 asuntoa. Tämänhetkisten rakentamisen lukujen valossa asuntotuotannon määrät tulevat pysymään huippuvuosia selvästi maltillisemmalla tasolla ainakin tänä ja ensi vuonna, sanoo asunto-ohjelmapäällikkö Hanna Dhalmann Helsingin kaupungilta.

 

Kuvio 1. Asuntotuotanto Helsingissä vuosina 2015–2023.
Kuvio 1. Asuntotuotanto Helsingissä vuosina 2015–2023.

Valmistuneesta tuotannosta 57 prosenttia sääntelemätöntä

Vuoden aikana valmistuneesta asuntotuotannosta sääntelemätöntä oli 57 prosenttia (4 659 asuntoa) ja välimuodon asuntotuotantoa noin 24 prosenttia (1 979 asuntoa). Sääntelemättömästä tuotannosta vuokra-asuntoja valmistui 2 423 ja omistusasuntoja 2 236 kappaletta. Välimuodon asuntotuotannosta Hitas- ja hintakontrolloituja asuntoja valmistui 838 ja asumisoikeusasuntoja 954 kappaletta. Valtion korkotukemien ARA-vuokra-asuntojen osuus vuoden kokonaistuotannosta oli noin 19 prosenttia (1 541 asuntoa), joista 303 asuntoa oli opiskelija- ja nuorisoasuntoja.  

- Kaupunki pyrkii jatkossakin mahdollistamaan merkittävän asuntorakentamisen toteutumisen kaupungin käsissä olevin keinoin, sanoo pormestari Juhana Vartiainen.  

Kaupungin oman asuntotuotannon tavoite on AM-ohjelman mukaisesti 25 prosenttia vuotuisesta kokonaistuotannosta. Kaupungin oman tuotannon osuus vuoden 2023 aikana valmistuneista asunnoista oli noin 28 prosenttia (2 301 asuntoa). Tästä ARA-vuokra-asuntoja oli 1 118, asumisoikeusasuntoja 802 sekä Hitas- ja hintakontrolloituja asuntoja 381. Kaupungin omana tuotantona aloitettiin 1 435 asunnon rakentaminen.

Valmistuneiden asuntojen keskipinta-ala säilyi viime vuoden tasolla

Kaikkien valmistuneiden asuntojen keskikoko säilyi edellisvuoden tasolla ollen 55,2 neliömetriä. Huoneistotyypeistä rakennettiin lukumäärällisesti eniten yksiöitä. Yksiöiden osuus valmistuneesta tuotannosta oli noin 31 prosenttia ja kaksioiden osuus noin 28 prosenttia. Suurempien perheasuntojen osuus tasaantui hieman edellisvuodesta. Kolme huonetta käsittävien asuntojen osuus oli 25 prosenttia ja neljä huonetta tai enemmän käsittävien asuntojen osuus 16 prosenttia tuotannosta.  

Valmistunutta asuntotuotantoa paljon aluerakentamisen projektialueilla

Uusista projektialueista asuntoja valmistui runsaasti Pasilaan ja myös Jätkäsaareen sekä Kalasatamaan keskittyi uutta asuntotuotantoa. Suurten aluerakentamisen projektialueiden ulkopuolella asuntoja valmistui eniten Oulunkylän ja Vuosaaren peruspiireihin. Aloitettua asuntotuotantoa sijoittui eniten Kalasatamaan ja Jätkäsaareen, mutta myös pienempinä määrinä eri puolille kaupunkia. Uusien asuinalueiden osuus rakenteilla olevasta asuntotuotannosta on noin 53 prosenttia ja täydennysrakentamisen 47 prosenttia.

Muu kuin asuinrakentaminen maltillisempaa

Muuna kuin asuinrakentamisena eli toimitilarakentamisena vuonna 2023 valmistuneiden rakennusten kerrosala oli reilu 250 000 kerrosneliömetriä, mikä on hieman enemmän edellisvuoteen verrattuna. Valmistuneen kerrosalan määrä on ollut keskimäärin noin 276 000 kerrosneliömetrin tuntumassa viimeisen neljän vuoden aikana.

Toimitilarakentamista aloitettiin reilu 265 000 kerrosneliömetriä, mikä jää kahden edellisen vuoden tasosta. Myönnettyjen rakennuslupien kerrosalan määrä oli miltei samoissa lukemissa edellisvuoteen verrattuna. Myönnetyissä luvissa oli uutta kerrosalaa noin 328 000 kerrosneliömetriä. Muuta kuin asuinrakentamista oli keskeneräisenä eri puolilla kaupunkia painottuen erityisesti Laaksoon, jossa on käynnissä Laakson sairaala-alueen laajennus.