Helsingissä kehitetään odottavan perheen palveluja entistä perhemyönteisemmiksi

Helsingin kaupunki ja HUS kehittävät lasta odottavan perheen palveluja tunnistettujen tarpeiden perusteella. Hoitosuhteen jatkuvuutta ja hoidon yksilöllisyyttä sekä hyvää kohtaamista edistetään neuvolan ja sairaalan tiiviillä yhteistyöllä.
Vauvan varpaat.

Helsingin kaupunki ja HUS ovat kehittäneet äitiysneuvolan ja synnytyssairaalan palveluja perheitä kuunnellen. Synnyttäneiden äitien kokemuksia hoidon ja palvelujen toteutumisesta selvitettiin Helsingin äitiysneuvoloissa ja HUSin Naistenklinikalla syksyllä 2022. Vastausten perusteella kehitystyön tavoitteiksi nostettiin hoitosuhteen jatkuvuus ja hoidon yksilöllisyys sekä asiakkaan kohtaaminen. Uutinen vuoden 2022 tutkimuksesta.

Hoitosuhteen jatkuvuuteen ja perheiden kiireettömään kohtaamiseen panostetaan

Helsingin neuvoloissa hoitosuhteen jatkuvuutta edistetään jatkossa muun muassa ajanvarauskäytäntöjen muutoksilla, kuten usean käynnin yhtäaikaisella varauksella. Erityisenä tavoitteena on, että synnytyksen jälkeinen kotikäynti toteutuisi omalla terveydenhoitajalla.  

HUSissa Naistenklinikan synnyttäneiden osastoilla on otettu käyttöön hoitotapaamiset, jotka ovat kokonaisvaltaisia, perheen hoitoon ja ohjaukseen liittyviä tapaamisia. Keskitettyjen tapaamisten tarkoituksena on mahdollistaa empaattinen ja kiireetön kohtaaminen jokaiselle synnyttäneelle perheelle.  

Uudistettu perhevalmennus käynnistyy kesäkuussa  

Synnytys- ja perhevalmennuksia on kehitetty vastaamaan entistä paremmin perheiden tarpeita. Etäyhteydellä järjestettävät valmennukset käynnistyvät kesäkuussa. Synnytysvalmennuksessa käydään läpi synnytyksen vaiheita ja vauvan ensimmäisiä päiviä. Valmentajina toimivat HUSin kätilö ja neuvolan terveydenhoitaja Helsingistä, Espoosta, Vantaalta tai Keravalta.

Lisäksi neuvola järjestää kaksi erillistä perhevalmennuskertaa, joissa käsitellään vauvan syntymän mukanaan tuomaa elämänmuutosta, vanhempien hyvinvointia sekä ensimmäisiä viikkoja vauvan kanssa. Kokonaisuuden tarkoituksena on antaa odottaville perheille valmiuksia synnytykseen, synnytyksestä palautumiseen, vanhemmuuteen ja vauvaperheen arkeen.

Valmennuskokonaisuus järjestetään suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Suomenkielinen valmennus käynnistyy kesäkuussa, englanninkielinen elokuussa ja ruotsinkielinen lokakuussa.

Yksilöllistä ohjausta ja yhtenäistä palvelupolkua kehitetään

Äitiysneuvoloissa otetaan syksyllä 2024 käyttöön käyntikohtaiset kyselyt. Niiden avulla raskaana oleva voi ennen tulevaa neuvolakäyntiä kertoa terveydenhoitajalle ajankohtaisista tarpeistaan ja aiheista, joista haluaa keskustella käynnillä. Kyselyt mahdollistavat entistä yksilöllisemmän tuen ja ohjauksen odottaville perheille.  

Helsingin kaupunki ja HUS jatkavat palvelupolun kehittämistä odottavalle perheelle. Palvelupolku lähtee liikkeelle positiivisesta raskaustestistä ja jatkuu aina synnytyksen jälkitarkastukseen saakka. Yhtenäisen polun tarkoituksena on luoda kokonaiskuva raskauden aikaisista ja jälkeisistä palveluista sekä selkeyttää sitä, mistä perheet saavat tarvitsemaansa apua odotusaikana ja synnytyksen jälkeen. 

 

Tätä kehitystyötä on tehty Kestävän kasvun hankkeessa, jonka tavoitteena on sujuvoittaa asiakkaiden hoito- ja palvelupolkuja sekä kehittää ennalta ehkäiseviä ja digitaalisia palveluja. Hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, johon rahoitus saadaan Euroopan unionin kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU).