Helsingin työllisyyspalveluliikelaitoksen toimitusjohtajaksi Annukka Sorjonen

Kasvatustieteen maisteri Annukka Sorjonen on valittu seitsemän vuoden määräaikaiseen työllisyyspalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan tehtävään.
Annukka Sorjonen on työskennellyt vuodesta 2023 Helsingin kaupungin työllisyysjohtajana.  Kuva: Sakari Röyskö
Annukka Sorjonen on työskennellyt vuodesta 2023 Helsingin kaupungin työllisyysjohtajana. Kuva: Sakari Röyskö

Toimitusjohtajan vastuulla on johtaa Helsingin työllisyyspalveluita ja varmistaa, että työllisyyden hoito Helsingissä on vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä. Lisäksi hänen vastuullaan tulee olemaan lakisääteiset, hallintosäännössä määrätyt sekä kansliapäällikön määräämät tehtävät. Toimitusjohtaja toimii liikelaitoksen johtokunnan esittelijänä.

Annukka Sorjosella on monipuolinen kokemus työllisyydenhoidosta sekä vahva kokemus isojen kokonaisuuksien johtamistehtävistä sekä muutoksen johtamisesta. Sorjonen on työskennellyt vuodesta 2023 Helsingin kaupungin työllisyysjohtajana. Aiemmin hän on toiminut Helsingin kaupungilla väliaikaisena maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtajana 2022–2023, työllisyyspalveluissa palvelupäällikkönä sekä Stadin ammatti- ja aikuisopistossa apulaisrehtorina.

Työllisyydenhoidon palvelut lähemmäksi helsinkiläisiä

Valtakunnallisen TE24-uudistuksen myötä työllisyydenhoidon järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille. Uudistuksessa Helsingin kaupungista tulee itsenäinen työvoimaviranomainen vuoden 2025 alussa. Helsingin työvoimapalvelut tullaan järjestämään liikelaitoksessa. 

Työllisyyspalveluliikelaitoksen tehtävänä on huolehtia julkisten työvoimapalveluiden tuottamisesta, kaupungin työllisyyden edistämisestä sekä niihin liittyvästä kehittämisestä ja koordinaatiosta ja työikäisten kotoutumista edistävien palveluiden tuottamisesta. Liikelaitoksessa tulee työskentelemään noin 700 työllisyyden ammattilaista.