Helsingin tilinpäätös: Vuosi 2022 toteutui kasvaneen verokertymän myötä talousarviota parempana

Helsingin kaupungin tilinpäätöksen mukaan vuosi 2022 toteutui talousarviota parempana kasvaneen verokertymän ansiosta. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä 20. maaliskuuta.
Kunnallisveroa tilitettiin Helsingille hieman yli kolme miljardia euroa, mikä on 79 miljoonaa enemmän kuin talousarviossa oletettiin. Vuonna 2022 korona aiheutti aiempaa vähemmän tulonmenetyksiä ja lisämenoja.
Kunnallisveroa tilitettiin Helsingille hieman yli kolme miljardia euroa, mikä on 79 miljoonaa enemmän kuin talousarviossa oletettiin. Vuonna 2022 korona aiheutti aiempaa vähemmän tulonmenetyksiä ja lisämenoja.

Parantuneen työllisyyden myötä kunnallisveroa tilitettiin Helsingille hieman yli kolme miljardia euroa, mikä on 79 miljoonaa enemmän kuin talousarviossa oletettiin. Kunnallisverokertymä kasvoi 7,4 prosenttia vuodesta 2021. 

Yhteisöjen verotettava tulo kasvoi vuonna 2022 koko maassa huomattavasti valtion syksyllä 2021 tekemää arvioita enemmän. Yhteisöveroa tilitettiin Helsingille 775 miljoonaa euroa, mikä oli 6,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. 

Vuosikate talousarviota parempi, mutta edellisvuotta matalampi

Helsingin kaupungin tilinpäätöksen mukaan vuosikate oli 733 miljoonaa euroa. Kate oli 336 miljoonaa euroa talousarviota parempi, mutta jäi kuitenkin hieman edellisvuoden tasosta. Vuosikatetta paransivat budjetoitua korkeammat verotulot. Vuosikate tarkoittaa tulorahoitusta, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin palvelujen rahoittamisen jälkeen.

Vuonna 2022 korona aiheutti aiempaa vähemmän tulonmenetyksiä ja lisämenoja. Helsinki sai valtionavustusta koronan vaikutusten tasoittamiseksi. Valtion avustukset kattoivat kolme neljäsosaa kuluista, kattamattomia kuluja jäi noin 24 miljoonaa euroa. 

Investointeja toteutettiin 767 miljoonalla eurolla 

Helsingin tilinpäätökseen 2022 kirjautuva investointitaso ei ole vertailukelpoinen edellisvuosiin HKL:n yhtiöittämisestä johtuen. Kaupungin ja liikelaitosten investointimenot olivat 1 032 miljoonaa euroa. Kun yhtiöittäminen huomioidaan, on taso 767 miljoonaa euroa (yhtiöittämiseen liittyvä osakemerkintäkirjaus oikaistuna), mikä on 107 miljoonaa alle talousarvion. Rakennuskustannusten ja tarjoushintojen nousu siirsivät investointien toteutuksia tulevalle vuodelle.

Toiminnan ja investointien rahavirta oli tilinpäätöksessä 485 miljoonaa euroa. Aikaisempien vuosien kanssa vertailukelpoinen toiminnan ja investointien rahavirta oli 9 miljoonaa euroa alijäämäinen. HKL:n toimintojen yhtiöittämiseen liittyvä omaisuuden siirto aiheutti investointimenoja ja omaisuuden luovutustuloja. Toiminnan ja investointien rahavirta toteutui kuitenkin huomattavasti parempana kuin talousarviossa oletettiin paremman vuosikatteen ja matalamman investointitason seurauksena. Investointien tulorahoitusprosentti nousi 97 prosenttiin. Investointien tulorahoitusprosentti kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella eli vuosikatteella. 

Lainakanta asukasta kohti 1 431 euroa

Vuonna 2022 Helsinki nosti uutta lainaa 115 miljoonaa euroa. Lainakanta vuoden 2022 lopussa oli 951 miljoonaa euroa, eli se kasvoi 38 miljoonaa euroa vuodesta 2021. Asukasta kohti lainaa oli 1 431 euroa.

Kaupunkikonsernin tulos noin 451 miljoonaa euroa

Helsingin kaupunkikonsernin vuoden 2022 tulos oli noin 451 miljoonaa euroa. Tulos parani vuodesta 2021 noin 66 miljoonaa euroa. Tytäryhteisöt ja kuntayhtymät vaikuttivat kaupunkikonsernin tulokseen parantavasti 104 miljoonaa euroa. 

Tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien yhteenlaskettu investointitaso oli 1 955 miljoonaa euroa ja se oli lähes kaksinkertainen edellisen vuoden tasoon verrattuna. Tytäryhteisöjen investointitaso kasvoi vuodesta 2021 mm. Helen-konsernin investointitason kasvun seurauksena. Kaupunkikonsernin toiminnan ja investointien rahavirta vuonna 2022 oli 671 miljoonaa euroa alijäämäinen ja se oli 340 miljoonaa euroa vuoden 2021 tasoa heikompi.