Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut jatkuvat ennallaan – rahoitus jatkossa valtiolta

Helsinkiläiset saavat sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastustoimen palveluja kaupungilta myös ensi vuonna. Valtakunnallinen sote-uudistus tuo Helsinkiin alkuvaiheessa hallinnon ja rahoituksen muutoksia.
Terveydenhuollon henkilöstöä työskentelemässä. Kuva: Sakari Röyskö
Terveydenhuollon henkilöstöä työskentelemässä. Kuva: Sakari Röyskö

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuslaitoksen palvelut muodostavat yhdessä uuden sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan, joka aloittaa toimintansa 1.1.2023. Toimialaa johtaa toimialajohtaja Juha Jolkkonen. Henkilökunta jatkaa edelleen kaupungin työntekijöinä. Uuden toimialan rahoitus tulee valtiolta, ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen budjetti erotetaan kaupungin talousarviossa kunta-Helsingin budjetista.  

Muualla Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Tämä ei koske Helsinkiä. Helsinki vastaa edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.  

Uudelle toimialalle siirtyy myös kehitysvammaisten päivätoiminta- ja asumispalveluyksiköitä ruotsinkielisestä Kårkullan kuntayhtymästä.

Toisin kuin muualla Suomessa, Helsingissä oppilas- ja opiskelijahuolto säilyy osana kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa, mutta siihenkin rahoitus tulee valtiolta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaa edelleenkin ensisijaisesti kunta-Helsinki.

– Huolimatta raskaasta korona-ajasta ja vaikeutuneesta henkilöstötilanteesta olemme onnistuneet varautumaan Helsingissä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen uudistukseen suunnitellusti. Kehitämme edelleen määrätietoisesti helsinkiläisten sote-palveluja ja pelastuslaitos turvaa jatkossakin helsinkiläisten arkea, toimialajohtaja Juha Jolkkonen sanoo.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan rahoitus tulee jatkossa valtiolta 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen takia Helsingin pitää eriyttää sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen talous talousarviossa ja kirjanpidossa. Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen rahoitus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta rahoituksesta sekä asiakasmaksutuloista ja muista toimintatuotoista.  

Muutos vaikuttaa kaupungin kunnallisveroprosenttiin, kun uutta sosiaali-, terveys- ja pelastustoimea koskeva rahoitus siirtyy valtion verotuksen alle. Helsingin kunnallisveroprosentti on 5,36 vuonna 2023. Jatkossa ansiotuloista maksetaan siis nykyistä enemmän veroa valtiolle ja vähemmän kunnalle. Kokonaisuutena ansiotuloverotuksen taso säilyy siten ennallaan. 

– Hyvinvointialueiden rahoitusmallia on pakko uudistaa pikaisesti. Mallin suuri haaste on, että se ei nykyisin huomioi kaupunkien erityispiirteitä ja niistä syntyviä kustannuksia. Jos valtion tasolla halutaan aidosti puuttua esimerkiksi segregaatiokehitykseen, tulee ongelman ratkaisut kohdistumaan kaupunkeihin. Vastaavasti segregaatiokehitykseen tarvittavat panostukset tulisi tunnistaa rahoitusmallissa merkittävästi nykyistä paremmin. Lisäksi on välttämätöntä, että Helsingin pelastuskoululle osoitetaan pysyvä valtion rahoitus, sanoo apulaispormestari Daniel Sazonov.

Helsingille uusi järjestöyhteistyön malli 
 

Helsinki on valmistellut uutta kaupunkiyhteistä järjestöyhteistyön mallia sekä avustustoiminnan kaupunkitasoista kehittämistä osana sote-uudistusta Helsingissä.  

Järjestöyhteistyön edistämiseksi perustetaan kaupunkitasoinen järjestöneuvottelukunta. Kaupunkitasoisen järjestöneuvottelukunnan on tarkoitus kattaa mahdollisimman laajasti kaupungin toimintaan ja eri kohderyhmiin liittyvä toimikenttä. 

Kaupungin avustustoiminnassa muun muassa selkiytetään viestintää sekä yhdenmukaistetaan ja uudistetaan avustuskäytäntöjä yhteistyössä avustusten hakijoiden kanssa.

Uutinen on julkaistu 15.12. ja sitä on päivitetty 29.12.