Helsingin kaupungin työterveyspalveluiden kilpailutus on aloitettu uudelleen

Kaupunginvaltuusto päätti työterveyden kilpailutuksen aloittamisesta kesäkuussa 2022. Helsingin kaupungin työterveyspalvelujen kilpailutus keskeytettiin 6.2.2023, koska kilpailutuksessa ei tullut tarjouksia. Tilannetta on arvioitu ja analysoitu kevään 2023 aikana huolellisesti. Analyysin pohjalta kilpailutus päätettiin aloittaa uudelleen. Helsingin kaupunki on lähettänyt julkaistavaksi työterveyspalveluiden hankintailmoituksen. Julkaisun myötä laatukilpailutus työterveyspalveluiden hankinnasta käynnistyy virallisesti.
Helsingin kaupunki aloittaa työterveyspalveluiden kilpailutuksen uudelleen. Kuva: Matti Vartiainen
Helsingin kaupunki aloittaa työterveyspalveluiden kilpailutuksen uudelleen. Kuva: Matti Vartiainen

Analyysivaiheessa tehtiin markkinavuoropuhelut nykyiseen markkinatilanteeseen nähden sekä toteutettiin kustannus- ja hyötyanalyysi eri työterveyspalveluiden järjestämisvaihtoehtoihin.  

Kilpailutuksen kärkiteemat pysyvät ennallaan 

Laatukilpailutuksessa kärkiteemoja ovat palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen, digitaaliset palvelut ja työkykyjohtamisen digitaaliset työkalut esihenkilöille ja henkilöstöhallinnolle. Yksityisten toimijoiden suuret volyymit tukevat kärkiteemojen toteutumista. 

Työterveyshenkilöstön työvoiman saatavuus on haastavaa pääkaupunkiseudulla, jolloin Helsingin kaupungin kokoiselle asiakkuudelle on tärkeää saada riittävän suuri toimija halutun palvelutason saavuttamiseksi. Kilpailutuksen tavoitteena on saada työterveyspalvelut ensisijaisesti yhdeltä palveluntuottajalta. Valittu kilpailutusmenettely mahdollistaa myös useamman palveluntuottajan mallin. 

Tällä hetkellä Helsingin kaupungin noin 37 500 työntekijän työterveyshuollosta vastaa Työterveys Helsinki. Kilpailutukseen sisältyy Työterveys Helsingin liikkeenluovutus, jossa henkilöstö siirtyy uudelle työterveyspalveluiden järjestäjälle.