Helsingin kaupungin palveluissa varaudutaan mahdollisiin sähkökatkoihin

Talven aikana sähkön tuotanto ja tuonti eivät välttämättä riitä kattamaan kulutusta Euroopassa ja Suomessakin voi tulla pulaa sähköstä. Varautumisvelvoitteen mukaisesti kuntien on varmistettava tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös häiriötilanteissa. Kaupungin palveluissa on varauduttu mahdollisten sähkökatkojen aiheuttamiin häiriöihin ja niiden vaikutuksiin.
Symboleina ovat infoa kuvaava i-kirjain, valaistusta kuvaava lamppu, sähköä kuvaava sähköjohto ja lämmitystä kuvaava symboli.

Varautumista valmistellaan Fingridin ennakkoarvion valossa koskien lyhyitä, korkeintaan kahden tunnin sähkökatkoja. Katkoihin varaudutaan kaupungin kaikilla toimialoilla sekä kaupunkikonsernin yhtiöissä ja säätiöissä. Lyhyiden sähkökatkojen aikana kaupungin palveluissa pyritään pääosin jatkamaan normaalia toimintaa turvallisuusnäkökulmat huomioiden. Osassa palveluista toiminta keskeytyy katkon ajaksi. 

Esimerkiksi kulttuuri- ja muissa vapaa-ajan tiloissa, kuten kirjastoissa, museoissa, kulttuurikeskuksissa, nuorisotiloissa ja sisäliikuntapaikoissa mukaan lukien uimahalleissa, toiminta keskeytetään ja asiakkaat opastetaan ulos turvallisuuden takaamiseksi. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla tilanteeseen varaudutaan käymällä läpi toimintaohjeet ja -mallit sähkökatkotilanteiden varalle.

Kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa varaudutaan turvaamaan kriittisten palvelujen sähkönsaanti kaikissa tilanteissa. Esimerkiksi sairaaloissa sähkönsaanti varmistetaan varavoimalla. Niissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, joissa ei ole varavoimaa, potilas- ja asiakasturvallisuus varmistetaan muilla toimenpiteillä. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla varaudutaan käymällä läpi toimintaohjeet ja -mallit sähkökatkotilanteessa toimimiseksi. Perusopetuksessa, varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toimintaa jatketaan, jos se on tilanteessa turvallisesti toteutettavissa. Perusopetus sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimipisteet avataan myös sähkökatkon aikana. Lukiokoulutus ja sekä vapaa sivistystyö pyritään pitämään auki mahdollisuuksien mukaan.  

Ammatillinen koulutus keskeytetään sähkökatkon sattuessa. Mikäli katko on tiedossa etukäteen, voidaan osa opetuksesta suunnitella toteutettavaksi toisena ajankohtana. Auki olevissa toimipisteissä järjestetään lakisääteinen ruokailu ja huomioidaan erikoisruokavaliot. Toimipisteissä järjestetään tarpeellisiksi katsottuja ja soveltuvia harjoituksia oppijoiden ja henkilöstön kanssa, esimerkiksi harjoitellaan toimintaa kuvitteellisen noin vartin mittaisen sähkökatkon aikana. Sähköpulaan ja sähkökatkoihin varautumisesta ja harjoittelemisesta tiedotetaan myös huoltajia, jotta asiasta voi keskustella ennakkoon kotona.
 
Helsinki on varautunut myös muilla nopeilla ja tarvittaessa tilapäisillä toimenpiteillä, jotta energiankulutusta saadaan alennettua ja palvelut paremmin turvattua. Kulutuksen vähentämistä tavoitellaan kaupungin kaikissa soveltuvissa toimitiloissa lämpötiloja sekä ilmanvaihtoa optimoimalla ja liikuntapaikkojen osalta supistamalla energiankulutusta eri keinoin. Lisäksi energiaa säästetään ulkovalaistuksesta ja kulkureittien sulanapitojärjestelmistä.   
 
Ajantasaiset tiedot energiavarautumisesta koostetaan kaupungin verkkosivuille osoitteeseen hel.fi/energia