Helsingin ensi vuoden talousarvio etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi

Kaupunginhallitus hyväksyi 7. marraskuuta kokouksessaan omalta osaltaan kaupungin talousarvion vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025 sekä vuoden 2023 tulovero- ja kiinteistöveroprosentit.
Kaupunginhallitus kokoontuu kaupungintalolla. Kuva: Sakari Röyskö
Kuva: Sakari Röyskö

Talousarvioesityksen mukaan Helsinki jatkaa ensi vuonna vastuullista taloudenpitoa ympäröivä maailmantilanne ja tulevien vuosien epävarmuus huomioiden. Kaupungin toimintamenoja kasvattavat aiempaa enemmän panostukset palveluiden kehittämiseen. Samaan aikaan verotulojen kasvu on poikkeuksellisen epävarmalla pohjalla, johtuen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen uudistuksen aiheuttamista rahoitusmuutoksista.

Vuoden 2023 tuloveroprosentiksi kaupunginhallitus esittää 5,36 %. Kunnallisverotulojen siirtäminen valtiolle toteutetaan pienentämällä kuntien kunnallisveroprosentteja samansuuruisesti. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosenttia leikataan 12,64 prosenttiyksikköä. Helsingin kunnallisveroprosentti vuonna 2022 on ollut 18 ja vuonna 2023 se on leikkauksen jälkeen 5,36.

Kiinteistöveroprosenttien osalta kaupunginhallitus esittää yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,93 %, joka on sama kuin vuonna 2022. Myös muut kiinteistöveroprosentit pysyvät samoina kuin vuonna 2022.
 
Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvioesitystä kokouksessaan 16. marraskuuta. Päätös talousarviosta tehtäneen valtuuston kokouksessa 23. marraskuuta.

Lue lisää Helsingin talousarvioesitys 2023 -uutisesta hel.fi-sivuilta.
Talousarvion 2023 tiivistelmä (pdf)

Valtuustoon etenevät myös sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategia 2023–2025, Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2022–2025 sekä Helsingin kaupungin taidemuseon säätiöiminen

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle myös sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategian 2023–2025 hyväksymistä. Palvelustrategia on laadittu talouden ja toiminnan suunnittelua sekä johtamista varten. 

Myös Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2022–2025 etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Hyvinvointisuunnitelma toimeenpanee osaltaan Helsingin kaupunkistrategiaa, jonka mukaan Helsingissä jokaisen iästä ja terveydentilasta riippumatta tulee voida elää hyvää, turvallista ja omanlaistansa elämää.

Samoin kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Helsingin kaupungin taidemuseon toiminnan ja henkilöstön siirtämistä HAM Helsingin taidemuseosäätiöön 1.1.2023 alkaen. Säätiöimisen tavoitteena on HAMin toimintaedellytysten turvaaminen sekä toiminnan vaikuttavuuden kasvattaminen.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.