Helsingin elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle on otettu melko hyvin vastaan, uusilla toimenpiteillä haetaan lisää vauhtia

Helsingin elinkeinojaoston kokouksessa 12. helmikuuta annetun seurantaraportin mukaan keväällä 2022 hyväksytyt Helsingin elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle on huomioitu pääosin hyvin kaupungin toiminnassa. Uusilla toimenpiteillä halutaan lisätä linjausten vaikutusta.
Toimiston työntekijät tauolla. Kuva: Jussi Hellsten/Helsingin kaupunki
Toimiston työntekijät tauolla. Kuva: Jussi Hellsten/Helsingin kaupunki

Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) on asiakirja, jonka elinkeinojaosto hyväksyi 14.3.2022 ja joka linjaa, miten Helsingin maankäytön tulee edistää yritystoiminnan edellytyksiä lähivuosina. Tavoitteiden mukaan keskeistä on huolehtia siitä, että kaupungilla on tarjolla monipuolisesti sellaisia tiloja ja tontteja, joita kehittyvä elinkeinotoiminta edellyttää. 

Seurantaraportin mukaan enemmistö ELMA-työn linjauksista on otettu hyvin tai melko hyvin huomioon kaupungin toiminnassa. Osa erityisesti yritysalueisiin ja ydinkeskustaan liittyvistä tavoitteista jää kuitenkin kaupungin muiden tavoitteiden jalkoihin. Toteutuksen seurannan aikana on tunnistettu toimenpiteitä, joilla linjauksia voidaan toteuttaa tehokkaammin. Näitä ovat esimerkiksi verkkokaupan ja alustatalouden vaikutuksia koskeva selvitystyö, toimintatavoista sopiminen liittyen konesalien houkutteluun ja pääkonttoritonttien tarjontaan liittyvän toimintamallin tarkentaminen.

Elinkeinojaosto merkitsi seurantaraportin tiedoksi.

Elinkeinojaosto käsitteli myös kapupungin innovaatiorahaston asioita ja päätti, että Helsingin yliopistolle varataan rahastosta yhteensä enintään 296 825 euroa Helsinki Education Hub – koulutus- ja oppimistoimialan innovaatio- ja osaamiskeskus -hankkeen jatkamiseksi vuoden 2026 loppuun saakka.

Elinkeinojaoston seuraava kokous on maanantaina 18. maaliskuuta. 

Elinkeinojaosto on strateginen, laajoja linjauksia määrittelevä toimielin, jolla on merkittävä ohjausrooli kaupungin elinkeinopolitiikassa. Elinkeinojaoston puheenjohtajana toimii pormestari Juhana Vartiainen