Ehdotuksia Helsingin kaupungin opinnäytepalkintojen saajiksi otetaan vastaan

Helsingin kaupunki jakaa opinnäytetyöpalkintoja Helsinki-aiheisen lukuvuonna 2022–2023 valmistuneen maisteritutkinnon tai vastaavan opinnäytteen tekijälle.
Helsingin kaupungin opinnäytepalkinto voidaan myöntää maisteritutkinnon tai vastaavan ylemmän korkeakoulututkinnon tekijälle. Kuva: Jussi Hellsten
Helsingin kaupungin opinnäytepalkinto voidaan myöntää maisteritutkinnon tai vastaavan ylemmän korkeakoulututkinnon tekijälle. Kuva: Jussi Hellsten

Helsingin kaupunki jakaa vuosittain opinnäytetyöpalkintoja ansiokkaille yliopisto- tai korkeakouluopiskelijoiden loppututkielmille, joiden aihe liittyy Helsinkiin. Palkinto voidaan myöntää Helsinki-aiheisen lukuvuonna 2022–2023 valmistuneen maisteritutkinnon tai vastaavan ylemmän korkeakoulututkinnon (tyypillisesti ns. pro gradu tai diplomityö) opinnäytteen tekijälle. Aiheeseen tai tieteenalaan liittyviä rajoituksia ei ole. Kaupunki pyrkii palkitsemaan opinnäytetöitä usealta eri tieteenalalta. 

Jaettava kokonaissumma on 4000 euroa ja saajia on ollut vuosittain 4–10. Palkinnot jaetaan joulukuussa.

Tiedekuntia ja korkeakouluja pyydetään tekemään ehdotuksia palkittavista töistä. Ehdotuksen liitteeksi tarvitaan: 

  • kuvailulehti (yhteenveto)
  • linkki sähköiseen julkaisuun, jos sellainen löytyy
  • tieto arvosanasta ja opinnäytettä koskevat arviot
  • tekijän yhteystiedot (puhelinnumero, postiosoite ja sähköpostiosoite)
  • työn ohjaajan nimi.

Ehdotukset pyydetään toimittamaan 16.10.2023 kello 23.59 mennessä osoitteeseen:

Helsingin kaupunki
Kirjaamo
Opinnäytepalkinnot
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

tai sähköpostitse osoitteeseen: helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Tiedusteluihin vastaa tutkimuspäällikkö Katja Vilkama 09 31078396, sähköpostilla: etunimi.sukunimi(at)hel.fi.