Economic Development Forum 2023 Helsingissä 23.–24. maaliskuuta

Eurocities-verkoston talousfoorumi kokoaa Helsinkiin eurooppalaisia kaupunginjohtajia ja kaupunkivaikuttajia sekä merkittävän määrän EU-päättäjiä ja virkamiehiä. Teemoina ovat muun muassa innovaatiot sekä kaupunkien rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa.
Helsingin kaupungintalon edustalla EU-lippuja liehumassa.
Kuva: Kimmo Brandt

Helsinki isännöi Eurocities-verkoston talousfoorumia (Economic Development Forum 2023) maaliskuussa Helsingin kaupungintalolla. Foorumi tutkii kaupunkien roolia ratkaistaessa kiireellisiä globaaleja haasteita, kuten ilmastokriisiä, energiakriisiä ja talouden taantumaa. Mukana on puhujia Euroopan komissiosta, OECD:stä, Euroopan yritysverkostosta, paikallisista yrityksistä ja Eurocities-verkoston jäsenkaupungeista. Helsinki toimii talousfoorumin puheenjohtajana kesäkuun loppuun saakka.

Kaupungeilla on tärkeä rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa, ja foorumissa keskitytään niihin keinoihin, joilla kaupungit voivat edistää kestävää kehitystä ja globaalien haasteiden ratkaisemista. 

Foorumin painopisteinä ovat osallistava vihreä siirtymä ja kiertotalous, digitalisaatio- ja teknologiakehitys, osaavan työvoiman saatavuus sekä koronapandemian jälkeinen kestävä matkailu. Nämä kaikki ovat olennaisia tekijöitä kaupunkien pitkän aikavälin taloudellisen kestävyyden varmistamisessa.

Pormestari Vartiainen avaa tilaisuuden

Foorumin avaa torstaina 23. maaliskuuta klo 9.00 Helsingin pormestari Juhana Vartiainen yhdessä apulaispormestari Anni Sinnemäen ja Eurocities-verkoston pääsihteerin André Sobchakin kanssa. Keynote-puheenvuorossa keskitytään kaupunkien ja yritysten yhteistyöhön globaalien haasteiden ratkaisemisessa.

Torstaina klo 14.00–15.00 on lisäksi mahdollisuus seurata poliittisen osion loppupuheenvuoroa, jossa apulaispormestari Sinnemäki ja pääsihteeri Sobchak vetävät yhteen päivän antia.

Perjantaina 24. maaliskuuta aamupäivän keynote-puheenvuoroissa keskitytään osaajien houkuttelun teemoihin.

Pääpuheenvuorot ovat kaikille avoimia ja niitä voi seurata myös Helsinki-kanavan suorina lähetyksinä.

Ohjelmassa tutustumiskäyntejä eri toimijoiden tiloihin

Foorumin ohjelmassa on kaikille avoimen ohjelman lisäksi vain osallistujille suunnattuja paneelikeskusteluja ja vuorovaikutteisia työpajoja, jotka tarjoavat mahdollisuuden tutkia innovatiivisia ideoita ja strategioita talouskasvun ja kestävän kehityksen edistämiseksi kaupunkialueilla. 

Foorumin keskeisiä teemoja ovat yrittäjyyden ja innovaatioiden edistämisen tärkeys, vahvojen kumppanuuksien rakentaminen julkisen ja yksityisen sektorin välillä sekä digitaalisten teknologioiden hyödyntäminen talouskasvun ajamiseksi.

Ohjelmassa on myös tutustumiskäyntejä muun muassa innovaatio- ja start up -keskittymä Maria01:n sekä Helsinki Education Hubin toimintaan. Urban Environment House keskittyy kiertotalouden ja kestävän matkailun teemoihin. 

Taustatietoa Eurocities-verkostosta:

Eurocities on suurten eurooppalaisten kaupunkien verkosto, joka edistää jäsenkaupunkiensa taloudellista, yhteiskunnallista ja sosiaalista kehitystä. Eurocities tekee EU-edunvalvontaa, tuottaa tietoa EU:n rahoitushauista ja lainsäädännöstä sekä toimii jäsenkaupunkiensa vertaisoppimisen alustana. Verkostossa on mukana yli 140 kaupunkia 39:stä eri maasta. Verkoston kaupungeissa asuu noin 130 miljoona ihmistä. Verkoston sihteeristö sijaitsee Brysselissä.

EDF sosiaalisessa mediassa hashtageilla:  #EDF2023 #Helsinki