Digitaalinen oppimisympäristö avaa uusia mahdollisuuksia helsinkiläisille pitkäaikaistyöttömille

Helsingin kaupunki ja Forum Virium Helsinki ovat yhteistyössä lanseeranneet uudenlaisen digitaalisen oppimisympäristön Stadin soten työtoimintaan.
Nuori mies istuu olohuoneen lattialla rennossa asennossa tietokone sylissä
Kuva: Jussi Hellsten

Uusi oppimisympäristö tarjoaa mahdollisuuden kehittää helsinkiläisten työttömien, osatyökykyisten sekä työhön kuntoutujien työelämään liittyviä valmiuksia ja taitoja verkossa. Verkkoympäristö tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa nykyaikaisella ja saavutettavalla tavalla. Oppimisympäristön hankintaa tehtiin Työtoiminnasta työelämään -hankkeessa. Hankkeen päätavoitteena on tukea helsinkiläisiä pitkäaikaistyöttömiä kohti työllistymistä ja opintoja.

Kohti etätyötoimintaa

Stadin soten työtoiminnan etäpalveluiden kehittäminen sai alkunsa keväällä 2020, kun työtoimintayksiköt jouduttiin sulkemaan Covid-19-pandemian vuoksi. Nopeasti kävi ilmi, että palvelun toteuttamiseksi tarvitaan digitaalinen alusta. Vuosina 2022–2023 Digiosaamisen kehittäminen työtoiminnassa -hankkeen puitteissa pilotoitiin digitaalista oppimisympäristöä ja etätyötoiminnan palvelua käytännössä. Onnistuneiden kokeilujen jälkeen se päätettiin ottaa käyttöön jatkuvana palveluna, jota Helsingin kaupunki tarjoaa tuhansille kaupunkilaisille.

– Olen todella iloinen, että etätyötoiminta jatkuu ja kehittyy koska nykyään ei sellaista työtä tai opiskelupaikkaa olekaan, jossa digitaitoja ei tarvitsisi. Varsinkin vanhemmalle sukupolvelle taitojen opetteleminen ja harjoittelu on korvaamattoman tärkeää ja parhaimmillaan se lisää heidän itsevarmuuttaan tietotekniikan parissa,  kommentoi entinen työtoiminnan asiakas, nykyinen yliopisto-opiskelija Linda Mettiäinen.

Työtoiminnan asiakkaat ovat olleet alusta asti mukana kokeilemassa, arvioimassa ja valitsemassa kehitettävää alustaa.

– Oli tärkeää varmistua siitä, että alusta on niin helppokäyttöinen, että nekin asiakkaat, joilla ei ole aiempia digitaitoja, osaavat käyttää sitä, mainitsee projektipäällikkö Meri Vainio Forum Virium Helsingistä.


Virtuaaliverstaalla opiskellaan työelämään suuntaavia taitoja

Uusi digitaalinen oppimisympäristö, Virtuaaliverstas, toimii Mediamaisterin alustalla ja tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden kehittää digitaitoja sekä työelämävalmiuksia verkossa.

Jokaiselle työtoiminnan asiakkaalle mahdollistetaan pääsy Virtuaaliverstaalle.

– Digitaaliset taidot niin teknisen osaamisen, tietoturvallisuuden, viestinnän kuin digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvan yhteistoiminnan osalta ovat entistä tärkeämpiä nyky-yhteiskunnassa meille kaikille, toteaa Helsingin kaupungin aikuissosiaalityön päällikkö Henna Niiranen. Niirasen mukaan monella on pelkoja, jännitystä tai epäluuloa digitaalisten laitteiden käyttöä ja digitaalisissa toimintaympäristöissä toimimista kohtaan, jolloin on tärkeää saada onnistumisen kokemuksia pienillä askelilla.

– Virtuaaliverstaan kehitys tarjoaa innostavan tilaisuuden vahvistaa työelämään suuntaavia taitoja, kuten digiosaamista tai työnhaun taitoja. Tämä oppimisympäristö avaa uusia mahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömille, ja sen avulla voimme tukea monipuolisesti asiakkaita heidän matkallaan kohti työllistymistä ja opintoja,” kommentoi projektipäällikkö Krista Markoff Helsingin kaupungilta.