Betania-taloon suunnitellaan päiväkotia

Punavuoressa sijaitsevaan Betania-taloon (Perämiehenkatu 13) suunnitellaan perusparannusta ja rakennuksen muuttamista kokonaan päiväkodiksi. Muutos liittyy varhaiskasvatuksen kasvaneeseen tilantarpeeseen alueella.
Kuva: Betania-talo Perämiehenkadun puolelta. Kuva: Helsingin kaupunki
Kuva: Betania-talo Perämiehenkadun puolelta. Kuva: Helsingin kaupunki

Tällä hetkellä Betania-talon tiloja käyttävät päiväkoti Meripirtti, taiteilijaseura sekä teatteriyhdistys Universum. Talossa on aiemmin järjestetty myös asukastalotoimintaa, jonka jatkaminen Betaniassa on mahdollista rakennustöiden alkamiseen asti.

Tavoitteena rakennustöiden aloittaminen vuonna 2024

Perusparannuksessa varhaiskasvatuksen oppijoille ja henkilökunnalle kunnostetaan turvalliset, terveelliset ja toimivat päiväkotitilat.

Talon kuntoa on tutkittu ja kunnostusta vaativat rakennusosat, muun muassa julkisivut, ikkunat ja ovet kunnostetaan rakennuksen arvot huomioiden. Talossa myös uudistetaan muun muassa tilaratkaisuja, saniteettitiloja ja talotekniikkaa.

Korjaushankkeelle laaditaan hankesuunnitelmaa, joka valmistuu arviolta huhtikuussa 2023. Hankkeen toteuttamista käsitellään kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa, ja toteuttamisesta päättää Helsingin kaupunginhallitus.

Alustavan arvion mukaan rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan kesällä 2024. Varhaiskasvatuksen toiminnan olisi tällä aikataululla mahdollista käynnistyä korjatuissa tiloissa elokuussa 2026.

Betania-talon on suunnitellut Helsingin kaupunkilähetykselle arkkitehti Karl August Wrede. Talon valmistuttua vuonna 1904 siellä oli muun muassa lastenseimi ja lastentarha sekä asutolatoimintaa ja kansankeittiö. Korjausten ja muutostöiden pääsuunnittelusta vastaa arkkitehtitoimisto JKMM Oy.

Päiväkodin väistötilat Eiranrannassa

Päiväkoti Meripirtin Betanian-toimipisteen toiminta siirretään rakennustöiden ajaksi väistötilaan arviolta kesällä 2024. Väistötilaksi on suunniteltu merellistä Eiranrannan paviljonkia (Eiranranta 1).

Asukastalotyön toimintaa voidaan järjestää Betaniassa ennen rakennuksen perusparannuksen aloitusta tämänhetkisen tiedon mukaan kesään 2024 saakka. Koska Betania-talo muutetaan varhaiskasvatuksen käyttöön, asukastalotoiminnalle etsitään korvaavia tiloja sinä aikana. Helsingin kaupunki tiedottaa asukastalotoiminnan käynnistämisestä Betaniassa erikseen.

Uutinen julkaistaan ruotsiksi ja englanniksi lähipäivinä.