Arabian rantapuistoon suunnitellaan parannuksia

Arabian rantapuistoon on valmistumassa suunnitelma, jonka pohjalta puiston kasvillisuutta, kulkureittejä ja toimintoja kehitetään lähivuosina. Suunnitelman luonnosta esitellään asukastilaisuudessa 23. tammikuuta kello 18-20. Palautetta asukkailta toivotaan 3. helmikuuta mennessä Kerro kantasi -palvelussa.
Arabian rantapuisto on avara ja maisemallisesti merkittävä viheralue. Kuva: Tiina Perälä / Näkymä oy
Arabian rantapuisto on avara ja maisemallisesti merkittävä viheralue. Kuva: Tiina Perälä / Näkymä oy

Arabian rantapuisto sijoittuu Vanhankaupunginlahden ja Arabianrannan kaupunginosan väliin, ulottuen Vanhankaupunginkoskelta aina Hermannin rantatielle asti. Puiston eteläosa tunnetaan myös Toukolan rantapuistona. Parhaillaan laadittava hoito- ja kehittämissuunnitelma ohjaa alueen kasvillisuuden ja maiseman hoitoa sekä puiston käyttöä ja uusia toimintoja. Rahoituksesta ja tarkemmasta toteutuksesta päätetään myöhemmin erikseen osana kaupungin vuotuista budjetointia.  

Monilajisia niittyjä hanhien liikkumista hillitsemään 

Suunnitelmassa ehdotetaan niittyjen lisäämistä ja vastaavasti nurmikon vähentämistä. Laajemmilla niityillä halutaan lisätä monimuotoisuutta ja hillitä valkoposkihanhien oleskelua nurmialueilla. Niityt perustetaan rantaviivan suuntaisesti, jolloin ne voivat toimia luontaisena esteenä hanhille veden ja nurmen välillä.  

Näkymiä puiston lammen ja meren suuntaan avataan raivaamalla vesakkoa ja ruovikkoa säännöllisesti ja tarpeen mukaan. Puiston hoito on pitkäjänteistä toimintaa, ja tuloksia alkaa syntyä noin 3-6 vuoden aktiivisten toimien jälkeen. 

Haasteena maaperän painuminen ja nouseva merivesi 

Arabianrannan kaupunginosa on aikanaan rakennettu epävakaalle savi- ja täyttömaalle. Talojen alla sijaitseva maaperä on vahvistettu, mutta puiston puolella tätä ei olla tehty, vaan painuminen on ollut puistosuunnittelussa aikanaan tiedostettu asia. Puiston maaperä painuu edelleen hiljalleen, mikä aiheuttaa maastoon kuoppia ja notkoja korttelien ja puiston rajamailla. Suunnitelmassa ehdotetaan sortumien korjaamista.   

Puiston painumisen vuoksi merivesi nousee ajoittain ranta-alueille. Veden nousua on käytännössä mahdotonta kokonaan estää, sillä rantareittien korottaminen lisäisi epävakaaseen maaperään kohdistuvia kuormia ja aiheuttaisi pahimmillaan rannan sortumisen.  

Uusi grillipaikka ja selkeämmät reitit pyöräilijöille 

Suunnitelmassa ehdotetaan joitain uusia ja siirrettäviä toimintoja Arabian rantapuistoon.   

Puistossa sijaitsevia frisbeegolfkoreja siirretään väljemmälle alueelle rannan suuntaan. Puistoon ehdotetaan perustettavaksi grillipaikkaa, joko Kumpulanpuron päähän puiston eteläosaan tai vaihtoehtoisesti rantaan puiston pohjoisosaan. Penkkejä ja pöytäpenkkiryhmiä lisätään kauttaaltaan puiston alueelle.  

Arabian rantapuistossa liikutaan paljon ja eri liikennemuotojen risteämiskohdat ovat alueella haastavia. Risteysalueita ja puistossa kulkevia pyöräteitä selkeytetään suhteessa kävelyreitteihin. 

Oleskelulaituri ja kahvila mahdollisia tulevaisuuden hankkeita 

Rantapuiston suunnitelmassa esitellään lisäksi muutamia muita parannushankkeita. Ne vaativat vielä erillistä suunnittelua ja ne tulee nähdä mahdollisina tulevaisuuden hankkeina.  

Puistoon on toivottu rantalaituria. Uimiseen soveltuva laituri ei ole mahdollinen Vanhankaupunginlahden mataluuden ja merenpohjan saastuneisuuden takia. Sen sijaan suunnitelmassa ehdotetaan oleskelulaiturin perustamista, ensisijaisesti puiston eteläosan lammen rantaan. Toisena vaihtoehtona on oleskelulaiturin perustaminen merenrantaan Kaj Franckin kadun kohdalle. Se on teknisesti mahdollista, mutta hyvin kallista vaikeiden pohjarakennusolojen takia. 

Paljon toivotun kahvilan paikaksi ehdotetaan korttelialueen kivijalkaa puiston reunalle, sillä kahvilan perustaminen epävakaalle rantamaalle on käytännössä mahdotonta korkeiden kustannusten takia.  

Tervetuloa asukastilaisuuteen 23. tammikuuta 

Arabianrannan hoito- ja kehittämissuunnitelman luonnosta voi kommentoida osoitteessa kerrokantasi.hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) perjantaihin 3.helmikuuta asti. Kyselyn tavoitteena on selvittää asukkaiden mielipiteitä puiston toiminnoista ja niiden tulevista sijanneista, rantapuiston maisemista, puiston hyvin ja huonosti toimivista alueista sekä haastavista kulkureiteistä.  

Kerro kantasi- sivulla suunnitelmaa esitellään tarkemmin karttojen ja kuvien kera. Kartalle voi merkitä toivomansa sijainnit puiston uusille toiminnoille. Luonnosta esitellään asukastilaisuudessa Arabianrannan kirjastolla maanantaina 23.1.2023 klo 18-20. Samassa tilaisuudessa kuullaan myös alueen ajankohtaisista kaavoitushankkeista. Tilaisuuden järjestää kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys Artova. 

Suunnitelmaa täsmennetään palautteen perusteella. Kaupungin tavoitteena on, että Arabian rantapuiston hoito- ja kehittämissuunnitelma valmistuu toukokuussa 2023. Sen hyväksymisestä päättää kaupunkiympäristölautakunta.