Helsingin kaupunki

 

 

 

Kiinteistölautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 12.1.2017 klo 16.03 - 17.27

Kokouspaikka: Kv:n neuvotteluhuone (Fabianinkatu 31 D, 4. krs)

Virastopäällikkö

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Kiinteistölautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kiinteistölautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Das Bhowmikin ja Sademiehen sekä varatarkastajiksi jäsenet Hytin ja Saulin.

 

2

Asiantuntijoiden kuuleminen pdf html

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi

Kiinteistölautakunta päätti kuulla asiantuntijana virastopäällikön esittelyssä olevan asian Vp/3 osalta suunnittelupäällikkö Pekka Tirkkosta.

Edelleen lautakunta kuuli asiantuntijoina tonttiosaston esittelyssä olevan asian To/1 osalta projektipäällikkö Tom Qviseniä ja toimistopäällikkö Peter Haaparinnettä.

 

3

Kiinteistöviraston tulosbudjetti 2017 pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kiinteistöviraston tulosbudjetin 2017 liite

 

4

Ilmoittautumis- ja neuvottelumenettely Meilahden taidemuseon ja kartanoalueen kehittäjän löytämiseksi (Meilahti) pdf html

 

Päätös: Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Käsittely

Esittelijä päätti muuttaa esitystään siten, että hakuohjeeseen kirjattu pyrkimys suorittaa valinnat huhtikuun 2017 loppuun mennessä muutetaan muotoon "Valinnat pyritään tekemään kesäkuun 2017 loppuun mennessä."

Esittelijän ehdotuksesta poiketen hyväksyttiin vastaehdotus.

Antti Hytti ja Sirkku Ingervo tekivät vastaehdotuksen, jossa päätösehdotukseen lisättiin uusi kappale (3):

"Kiinteistölautakunta rajaa menettelyä siten, että - viitaten esittelijän perustelujen kohtaan Maanvuokrasopimus sekä liitteeseen 4 - että osto-optiota ei esitetä."

1 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Hytti Antti
JAA: 4, EI: 5, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Das Bhowmik Elina, Hakola Juha, Sademies Olli, Tossavainen Timo
EI: Aaltonen Jaana, Hytti Antti, Ingervo Sirkku, Perälä Erkki, Sauli Hanna

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Viistokuva

3

Asemakaava

4

Hakuohjeluonnos 5.12.2016

 

5

Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Jätkäsaaressa sijaitsevan LPA-tontin varaamiseksi Jätkäsaaren pysäköinti Oy:lle ja Lidl Suomi Ky:lle (Länsisatama/Jätkäsaari, tontti 20831/1) pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Hakemus

2

Asemakaava 12331

3

Sijaintikartta

4

Jätkäsaaren alueella noudatettavat lisäehdot 20.10.2016

5

Suunnitelma

 

Tilakeskus

1

Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Munkkivuoren ala-asteen perusparannushankkeen enimmäishinnan korottamiseksi pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Munkkivuoren ala-aste_HASU liitteineen_enimmäishinnan korottaminen_161230

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

Alppilan lukio perusparannus, urakoitsijan valinta pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kustannusarvio (UKA) 2.1.2017

2

Tarjousten vertailuhintataulukko

 

3

Aleksis Kiven peruskoulu, perusparannus pää- ja arkkitehtisuunnittelutehtävät pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Hankesuunnitelma

2

Laatuarviointi

3

Hinta-arviointi, vertailu ja pisteytys

 

4

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkamisen hankesuunnitelman hyväksyminen pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Hankesuunnitelma 28.12.2016

2

Kustannusarvio (HKA) 28.12.2016

 

5

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohta, urakan hyväksyminen pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kustannusarvio (UKA) 2.1.2017

 

6

Etelä-Hesperiankadun vaiheen 2 väistötilojen hankkiminen pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Vertailutaulukko 2.1.2017

2

Kustannusarvio (UKA) 13.12.2016

 

7

Lähitapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, toimitilan vuokraaminen osoitteessa Runeberginkatu 5 B pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Vuokrasopimus

2

Runeberginkatu 5 - 8 krs_hankintaraja- ja vastuunjakotaulukko R2_23.11.2016

3

Runeberginkatu 5 - 8 krs_Helsinki_Selostus_AKa

 

8

Oikaisuvaatimus koskien asuntovuokrauksen vuokrauspäällikön kielteistä vuokrahyvityspäätöstä 31.8.2016 (§ 4) pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

9

Oikaisuvaatimus koskien asuntovuokrauksen vuokrauspäällikön 7.11.2016 (§ 6) tekemää vuokrahyvityspäätöstä pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

10

Kiinteistölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, jossa esitetään sukupuolineutraalien WC-tilojen järjestämistä kaupungin tiloihin pdf html

 

Päätös: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Käsittely

Esittelijä muutti esityslistalla ollutta ehdotustaan.

1. "Niin sanotun translain tavoitteena oli turvata transseksuaalille mahdollisuus tulla kohdelluksi hänen sukupuoli-identiteettinsä mukaisesti niillä lainsäädännön aloilla, joilla annetaan merkitystä sukupuolelle."

Korjataan kuulumaan seuraavasti: ”Niin sanotun translain esitöiden perusteella lain tavoitteena oli turvata transseksuaalille mahdollisuus tulla kohdelluksi hänen sukupuoli-identiteettinsä mukaisesti niillä lainsäädännön aloilla, joilla annetaan merkitystä sukupuolelle.

2. "Sukupuolineutraalien asiakas-wc:den järjestäminen kaikkiin kaupungin toimitiloihin voi potentiaalisesti asettaa kaupungin työntekijät eriarvoiseen asemaan."

Kappaleen loppuun lisätään: "Tilastollisesti voidaan olettaa että Helsingin kaupungin henkilöstössä on useampia transsukupuolisia, joten selvityksessä tulisi huomioida myös henkilöstön wc:t, eikä vain yleisö-wc:t."

Liitteet

1

Vuorjoki Anna ym. valtuustoaloite Kvsto 16.11.2016 asia 16

2

Allekirjoitettu Vuorjoki Anna ym. valtuustoaloite Kvsto 16.11.2016 asia 16

 

Tonttiosasto

1

Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin ulkokunnissa omistamien kiinteistöjen luovutusten valmisteluohjeeksi pdf html

 

Päätös: Palautettiin

Lautakunta päätti palauttaa asian kiinteistövirastolle uudelleenvalmisteltavaksi.

Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että koreihin lisätään uusi kori ”Luonnonsuojelutarkoituksessa säilytettävät tai luonnonsuojelutarkoitukseen myytävät tai vaihdettavat alueet” ja kohteiden koritus valmistellaan tältä pohjalta uudestaan. Kohteiden luontoarvoja koskevaa tietoa täydennetään tarvittaessa uusilla kartoituksilla sekä luonto- ja virkistysasiantuntijoiden kuulemisella.

Käsittely

Esittelijä päätti muuttaa esitystään seuraavasti:

Päätösehdotuksen kappaleen 6 alku "Virkistyskäyttöön myytävät" muutetaan muotoon "Virkistys- ja luonnonsuojelukäyttöön luovutettavat".

Lisäksi päätösehdotuksen kappaleeksi 12 lisätään seuraava kappale:

"Valmisteltaessa laajojen rakentamattomien metsäalueiden  tai suoraan luonnonsuojelualueisiin liittyvien luontoalueiden luovutuksia, selvitetään valmistelun yhteydessä yhteistyössä valtion ympäristöviranomaisten kanssa alueen soveltuvuus luonnonsuojelualueeksi tai liitettäväksi osaksi kansallispuistoa. Mikäli valtio selvitysten perusteella katsoo, että alue tai sen osa täyttää luonnonsuojelualueelle asetetut vaatimukset tai soveltuu liitettäväksi osaksi kansallispuistoa, kyseinen alue voidaan myydä vain valtiolle. Mainitut kohteen siirretään ”virkistys- ja luonnonsuojelukäyttöön luovutettavat” koriin."

Erkki Perälä ja Sirkku Ingervo tekivät seuraavan palautusehdotuksen:

Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että koreihin lisätään uusi kori ”Luonnonsuojelutarkoituksessa säilytettävät tai luonnonsuojelutarkoitukseen myytävät tai vaihdettavat alueet” ja kohteiden koritus valmistellaan tältä pohjalta uudestaan. Kohteiden luontoarvoja koskevaa tietoa täydennetään tarvittaessa uusilla kartoituksilla sekä luonto- ja virkistysasiantuntijoiden kuulemisella.

1 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 / Perälä Erkki
JAA: 4, EI: 5, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Das Bhowmik Elina, Hakola Juha, Sademies Olli, Tossavainen Timo
EI: Aaltonen Jaana, Hytti Antti, Ingervo Sirkku, Perälä Erkki, Sauli Hanna

Liitteet

1

Luovutussuunnitelma

2

Luovutusten valmisteluohjeen yleiskartta, Uusimaa

3

Luovutusten valmisteluohjeen Kohdekarttoja Espoo ja Vihti

4

Luovutusten valmisteluohjeen Kohdekarttoja Hanko-Hyvinkää-Lohja

 

2

Pysäköintitontin ja maanalaisen tilan varauksen jatkaminen YIT Rakennus Oy:lle toimitilahankkeen ja pysäköintilaitoksen suunnittelua ja sen toteutusedellytysten selvittämistä varten (Katajanokka, tontti 8189/4 ja maanalaisen pysäköintilaitoksen alue) pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Hakemus

2

Viitesuunnitelma

3

Voimassa oleva asemakaava

4

Khs varauspäätös 17.11.2014

5

Varauspäätös Khs 8.2.2010, 165 §

6

Asemakaavaehdotus pysäköintilaitos 20.9.2016

7

Suunnitteluvarausalue

8

Pysäköintilaitossuunnitelmat

 

3

Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Planmeca Oy:lle koulutustoimintaa varten varatun alueen muuttamisesta ja varausajan jatkamisesta (Vuosaari, Meri-Rastila, Lohiniemenranta) pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Vanha varausaluekartta Lohiniemenranta

2

Uusi varausaluekartta Lohiniemenranta

3

Sijaintikartta Lohiniemenranta

4

Viitesuunnitelma

5

Ajantasakaava

6

Khs päätös

7

Hakemus

8

Kaavamuutos

 

4

Kiinteistölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntarakennelain mukaisesta esityksestä Rysäkarin saaren ja läheisten vesialueiden siirtämisestä Helsingistä Espooseen pdf html

 

Päätös: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään.

Esittelytekstin 14. kappaleen viimeiseksi virkkeeksi lisätään:
"Myöskään rajaukseltaan suppeampaa vaihtoehtoa ei voida pitää vähäisenä."

Liitteet

1

Kuntajaon muuttamisesitys

2

Rysäkari, kartta

3

Kartta Rysäkari rajaehdotukset

4

Rysäkari kantakaupunki vertaus

5

VM 26.2.2016, Kunnan jäsenen tekemä osaliitosesitys kuntarakennelain mukaan

 

5

Sopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa asemakaavan muutoksen nro 12402 tuomasta arvonnoususta pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sopimus arvonnoususta hankealueella

2

Hankealue

 

6

Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperusteiden määräämiseksi asuntotontille Oulunkylässä (Oulunkylä, Maunula, tontti 28327/1) pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Tontti 28327-1, ote ajantasaisesta asemakaavasta

2

Tontti 28327-1, sijaintikartta

 

7

Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle tonttien varaamiseksi kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten (Meilahti, Töölöntulli, tontit 15520/8 ja 15520/14) pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Suunnitteluvaraushakemus

2

Sijaintikartta

3

Asemakaava 10481

4

Toimintaohje

 

8

Conect Oy:lle ja Branmatic Oy:lle varattujen asuntotonttien varauksen muuttaminen ja jatkaminen (Malmi, Ormuspelto, tontit 38092/19-41) pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Hakemus

2

Alueryhmän kokousmuistio 18.11.2016

3

Asemakaavaote- ja määräykset

4

Sijaintikartta

 

9

Katajanokan allashanketta koskevat maanvuokrasopimusjärjestelyt pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kartta vuokra-alueesta

 

Hallinto-osasto/Kv

1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kiinteistövirastossa tehtyjen päätösten seuraaminen (vko 51, 52, 1)

 

Virastopäällikkö

6

Pyydetyt kaavalausunnot pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

 

7

Viraston tiedotuksia pdf html

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi

Kiinteistölautakunta päättää merkitä tiedoksi.

 

8

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 12.01.2017

Tuuli Tammivuori, tiedottaja

puhelin 310 36514

tuuli.tammivuori@hel.fi