Elintarvikkeiden vienti ja tuonti

Sinun tulee tehdä ilmoitukset elintarvikkeiden vienti- ja tuontitoiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta kirjallisesti Helsingin kaupungin ympäristöpalveluille.

Tällä sivulla

Tuontia ja vientiä koskevat vaatimukset jakaantuvat pääosin kahden tekijän mukaan: onko kyseessä EU-jäsenmaa vai EU:n ulkopuolinen maa ja mitä ollaan tuomassa tai viemässä.

EU:n sisämarkkinoilla elintarvikkeet liikkuvat pääsääntöisesti vapaasti, mutta tästä on joitakin poikkeuksia erityisesti eläinperäisten elintarvikkeiden osalta. Sisämarkkinakauppa tarkoittaa toisen EU-maan, Norjan tai Sveitsin välillä tapahtuvaa tuontia tai vientiä. Varsinainen tuonti- ja vientikauppa käydään EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Jos suunnittelet eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin aloittamisesta, toiminnan muutosta tai lopettamista, tee ilmoitus Helsingin kaupungin ympäristöpalveluille.

Vientitodistuksen tarvitset, kun viet eläimiä, eläinperäisiä tuotteita ja kasvituotteita EU:n ulkopuolelle. Helsingin ympäristöpalveluiden eläinlääkärit myöntävät elintarvikkeiden sekä muiden eläin- ja kasvisperäisten tuotteiden vientitodistuksia.

Tee ilmoitus eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin aloittamisesta tai muutoksista

Sisämarkkinatuonti tarkoittaa tuontia muista EU-maista. Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuontia koskevat aloitus-, muutos- ja lopetusilmoitukset toimitat Helsingin kaupungin elintarviketurvallisuusyksikköön Ilppa-asiointipalvelun kautta tai erillisellä lomakkeella.

Tuontitoiminnan aloituksen yhteydessä sinun pitää lisäksi tehdä ilmoitus elintarvikehuoneiston toiminnan aloittamisesta tai olennaisesta muuttamisesta.

Asioi verkossa

Tee ilmoitus sähköisessä palvelussa

Vaatii tunnistautumisen.

Täytä lomake

Tee ilmoitus tulostettavalla lomakkeella

Ilmoitus eläinperäisten elintarvikkeiden tuonnista EU:n sisältä

Sinun tulee toimittaa kuukausi-ilmoitus Ruokavirastoon EU:n sisältä tulleista eläinperäisistä elintarvikkeista.

Yhteenvetoilmoitus eläinperäisten elintarvikkeiden lähetyksistä tulee tehdä vähintään neljästi vuodessa Ruokaviraston verkkosivuilta löytyvällä kuukausi-ilmoituslomakkeella(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Mikäli teet ilmoituksen Ruokavirastolle muulla tavoin, toimita ilmoitus myös kunnalliselle valvontaviranomaiselle.

Voit tutustua eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuontia koskeviin vaatimuksiin elintarviketurvallisuusyksikön ohjeesta Eläinperäisten elintarvikkeiden maahantuonti Suomeen muista EU:n jäsenmaista (PDF).

Elintarvikkeiden tuonti EU:n ulkopuolelta

Voit tuoda EU:n ulkopuolelta elintarvikkeita, jos ne täyttävät EU:n ja Suomen vaatimukset eikä niille ole asetettu tuontikieltoa. Tulli valvoo ei-eläinperäisten elintarvikkeiden tuontia EU:n ulkopuolelta. Eläinperäisten elintarvikkeiden, kuten lihan, kalan tai maidon tuontia EU:n ulkopuolelta valvoo Ruokavirasto. Lisätietoja saat Tullin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) ja Ruokaviraston(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) palveluista.

Elintarvikkeiden vienti

Jos viet Suomessa valmistettuja elintarvikkeita toiseen EU-maahan, sinulta ei yleensä vaadita vientitodistuksia tai muita lupia. Huomioi, että esimerkiksi pakkausmerkintöjen osalta sinun täytyy varmistaa, että ne on tehty kohdemaan vaatimusten mukaan.

EU:n ulkopuolisiin maihin vienti edellyttää, että tuotteet täyttävät vientimaan vaatimukset. Toimija on vastuussa vientivaatimusten selvittämisestä. Ruokaviraston(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sivuilta löytyy runsaasti maakohtaista tietoa vientivaatimuksista.

Elintarvikkeiden vientitodistukset

Vientitodistuksen tarvitset, kun viet eläimiä, eläinperäisiä tuotteita ja kasvituotteita EU:n ulkopuolelle. Helsingin ympäristöpalveluiden eläinlääkärit myöntävät elintarvikkeiden sekä muiden eläin- ja kasviperäisten tuotteiden vientitodistukset. Jos tarvitset vientitodistuksen, lähetä asiasta sähköpostia elintarviketurvallisuusyksikölle osoitteeseen kymp.elintarviketurvallisuus@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Lisätietoja elintarvikkeiden sekä muiden eläin- ja kasviperäisten tuotteiden viennistä voit lukea Ruokaviraston sivuilta.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)