Elintarvikehuoneiston hyväksyntä laitokseksi

Jos elintarvikehuoneistossasi käsitellään eläinperäisiä elintarvikkeita ennen niiden toimittamista vähittäismyyntiin, sinun on haettava hyväksyntää kaupungin elintarviketurvallisuusyksiköstä.

Jos elintarvikehuoneistossasi käsitellään eläinperäisiä elintarvikkeita ennen niiden toimittamista vähittäismyyntiin, sinun on haettava hyväksyntää kaupungin elintarviketurvallisuusyksiköstä. Ole hyvissä ajoin yhteydessä elintarviketurvallisuusyksikköön, kun suunnittelet laitostoiminnan aloittamista. Toimintaa ei voi aloittaa ennen sen hyväksymistä. Elintarviketurvallisuusyksikkö tekee päätöksen elintarvikehuoneiston hyväksymisestä 60 vuorokauden kuluessa asian vireille tulosta, jollei asian laajuus, hakemuksen puutteellisuus tai muu erityinen syy edellytä asian pitempää käsittelyä. Viranomainen voi asettaa päätöksessään ehtoja vaarojen ehkäisemiseksi.

Tee hakemus elintarvikehuoneiston hyväksymiseksi

Täytä hakemuslomake joko Word-tiedostona tai PDF-tiedostona ja lähetä se sähköpostitse osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi. Esittele hakemuksen yhteydessä tekemäsi suunnitelma yrityksesi omavalvonnasta. Omavalvonnalla tarkoitetaan sinun itsesi tekemää, järjestelmällistä ja jatkuvaa toimintasi valvontaa. Näin varmistetaan, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja elintarvikelainsäädännön mukaisia. Lue lisää omavalvonnasta Ruokaviraston sivuilta.

Käsittelyaika

Käsittelyaika on 60 vuorokautta.

Linkit