Kasvatetaan yritysten määrää ja kokoa

Helsinki tukee uusien yritysten ja innovaatioiden syntymistä sekä olemassa olevien yritysten kasvua elinkaaren kaikissa vaiheissa. Kaupunki tarjoaa apua yritysten tarpeisiin tonteista ja toimitiloista verkostoitumiseen, rahoitukseen ja osaajien löytämiseen. Helsinki järjestää vuosittain yli 200 kasvua tukevaa tapahtumaa tuhansille osallistujalle. Tavoitteena on olla Euroopan paras alusta uudelle liiketoiminnalle vuoteen 2025 mennessä. Näin kasvatamme yrityksiä, työpaikkojen määrää ja hyvinvointiakin.

Esimerkki

Kasvatetaan hyvinvointia terveysinnovaatioilla

Business Helsinki tukee innovatiivista terveyttä edistävää yritystoimintaa. Tavoitteena on kasvattaa sekä kaupunkilaisten hyvinvointia että verotuloja.

Health Capital Helsinki on yhteistyöverkosto, jossa pääkaupunkiseudun kaupungit, yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kiihdyttävät life science- ja terveysteknologia-alan toimijoiden yhteistyötä. Tavoitteena on tehdä pääkaupunkiseudusta Euroopan paras paikka alan tutkimukselle, kehittämiselle ja liiketoiminnalle. Lisätietoa Health Capital Helsingistä (https://healthcapitalhelsinki.fi/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun))

Health Incubator Helsinki on Helsingin kaupungin ja yliopiston yrityshautomo-ohjelma terveydenhoitoalalla toimiville tutkimuspohjaisille alkuvaiheen tiimeille ja startupeille. Hautomo tarjoaa startupeille monivuotista tukea, räätälöityä neuvontaa sekä verkostoitumismahdollisuuksia. Lisätietoa Health Incubator Helsingistä (https://healthincubatorhelsinki.com/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun))​

Esimerkki

Edistetään oppimista innovatiivisella liiketoiminnalla

Suomi on opettamisen ja oppimisen mallimaa. Helsinki Business hyödyntää tätä mahdollisuutta vauhdittamalla alan innovatiivisten kasvuyritysten syntyä ja kasvua.​

Maailman ensimmäinen oppimis- ja koulutusteknologiaan keskittynyt hautomo kokoaa yhteen alan parhaat innovaatiot ja osaajat sijoittajista ja tutkijoista oppijoihin. EdTech Hautomo Helsingin avulla ideoista kehitetään kaupallisia menestystarinoita alan parhaiden asiantuntijoiden ja johtavien yliopistojen kanssa. Keskeisenä tavoitteena on edistää yrittäjyyttä ja uutta liiketoimintaa. Käytössä on kokeilualusta, jolla voi testata, kehittää ja pilotoida ideoita virtuaalisissa ja fyysisissä ympäristöissä, erityisesti kouluissa. Lisätietoa EdTech Hautomo Helsingistä (https://educationhubhelsinki.fi/fi/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun))