Hyppää pääsisältöön

Vuosaaren metsäluonnon monimuotoisuudesta entistä tarkempaa tietoa

Helsingin kaupunki on teettänyt kattavan selvityksen Vuosaaren metsien luonnon monimuotoisuudesta. Uusi selvitys täydentää entisestään tietoja Vuosaaren metsistä erityisesti lahopuun määrän osalta.
Vuosaaressa on laajoja metsäalueita. Kuva: Raisa Kyllikki Ranta
Vuosaaressa on laajoja metsäalueita. Kuva: Raisa Kyllikki Ranta

Kaupunkistrategian 2021-2025 mukaisesti Helsingin kasvu vaatii tiivistymisen ja lähiluonnon arvojen yhteen sovittamista. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää laajaa tietopohjaa kaupungin luontoarvoista.

Selvityksessä määritettiin metsäalueille tausta-aineistojen ja maastotöiden avulla lukuisia luontoarvoista kertovia muuttujia, mm. haitallisten vieraslajien peittävyys, puuston keski-ikä, kuluneisuus, uhanalaisten lajihavaintojen määrä ja kuuluminen metsäisiin runkoyhteyksiin. Monimuotoisuuden mittaamiseksi eri muuttujista luotiin summamuuttuja, joka nimitettiin luontoarvoindeksiksi.

Arvokkaimmiksi arvioitiin suhteellisen laajat metsäalueet esimerkiksi Mustavuoressa, Ramsinniemellä ja Uutelassa. Pienimmät arvot luontoarvoindeksi sai alueilla, jotka ovat pieniä ja puistomaisia ja muista metsäalueista erillään.

Selvityksen tuloksia hyödynnetään Vuosaaren alueella mm. maankäytön suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa. Selvityksen on laatinut Faunatica Oy ja se on tehty vuoden 2022 aikana.